Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Biologický monitoring » Granty a mezinárodní spolupráce
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Granty a mezinárodní spolupráce

Evropský Akční Plán Prostředí a Zdraví pro roky 2004-2010 ve své části 3 vyzval k vývoji koherentního přístupu k humánnímu biomonitoringu (HBM) v Evropě. Pro tyto účely Evropská Komise financovala dva projekty:

 • COPHES s 35 partnery z celkem 27 Evropských zemí připravuje harmonizovaný postup pro realizaci HBM v Evropských státech (2009-2012) a podporuje DEMOCOPHES v realizaci studie proveditelnosti
  • DEMOCOPHES testuje tento navržený postup v 16 zúčastněných státech EU (2010 -2012)

  Webové stránky projektu (v angličtině):

  http://www.eu-hbm.info/

  Zakladni_informace_o_projektu.pdf Základní informace o projektu.pdf (62,25 KB)

  Komunikační materiály:

  Dopis pro ředitele škol.pdf Dopis pro ředitele škol.pdf (39,81 KB)

  Informace pro rodiče na webových stránkách oslovených škol.pdf Informace pro rodiče na webových stránkách spolupracujících škol.pdf (38,52 KB)

  Zakladni_udaje_o_biomarkerech_v_projektu_DEMOCOPHES.pdf Základní údaje o biomarkerech v projektu DEMOCOPHES.pdf (219,58 KB)

  Zvací dopis.pdf Zvací dopis.pdf (41,31 KB)

  Informační dopis.pdf Informační dopis.pdf (46,90 KB)

  Odpovědní karta.pdf Odpovědní karta.pdf (35,79 KB)

  Informovaný souhlas.pdf Informovaný souhlas.pdf (33,45 KB)

  Instrukce pro odběr vzorku moči.pdf Instrukce pro odběr vzorku moči.pdf (68,90 KB)

  Formulář pro odstoupení ze studie.pdf Formulář pro odstoupení ze studie.pdf (67,10 KB)

  Poděkování školám a rodičům, web škol, červen 2012.pdf Poděkování školám a rodičům (určeno na webové stránky škol), červen 2012.pdf (35,67 KB)

  Dopis s výsledky.pdf Dopis s výsledky.pdf (42,94 KB) 

  Další informace:

  Závěrečný seminář projektu COPHES/DEMOCOPHES 13. 11. 2012 Závěrečný seminář projektu COPHES/DEMOCOPHES 13. 11. 2012 (161,43 KB)

  DEMOCOPHES - informace pro média, 11/2012.pdf DEMOCOPHES - informace pro média, 11/2012.pdf (76,96 KB)

  DEMOCOPHES_informace_pro_media.pdf DEMOCOPHES - informace pro média, 07/2011.pdf (32,25 KB)

  Zajímavosti:

  COPHES_Evropska_sit_pro_humanni_biomonitoring.pdf COPHES: Evropská síť pro humánní biomonitoring.pdf (30,41 KB)

  Humanni_biomonitoring_v_Evrope.pdf Humánní biomonitoring v Evropě.pdf (26,89 KB)

  Cerna_Milovy2012.pdf Přednáška na 17. konferenci monitoringu a konferenci hygieny životního prostředí.pdf (595,53 KB) (Milovy, 2. - 4. 10. 2012)

  Prednaska_Brusel.pdf Přednáška na konferenci "European week on HBM".pdf (392,77 KB) (Brusel, 28. 11. - 2. 12. 2011)

  Závěrečná zpráva:

  Závěrečná zpráva projektu DEMOCOPHES je zveřejněna na webu http://www.eu-hbm.info/euresult (http://www.eu-hbm.info/euresult/layman-report).

  K dispozici též zde: democophes_EU_280313.pdf Layman report.pdf (8,69 MB)

   

   

  Grantový projekt IGA MZ ČR NS/9972: "Hodnocení nutričního stavu starých lidí v institucionalizované péči" (řešitel - 3. LF UK, spoluřešitel - SZÚ).

  EU-č. FOOD-CT-2006-016253: "Vliv dlouhodobé nízké expozice směsi prvků na zdraví citlivých populačních skupin" (projekt PHIME - "Public Health Impact of long-term, low-level Mixed Element exposure in susceptible population strata"). Doba trvání: 2006 – 2011.

  Nahoru