Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Dešťová a recyklovaná voda
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Dešťová a recyklovaná voda

logo_sede_vody.jpg Vzhledem k rostoucímu suchu a obavám z nedostatku vody, popř. jen z důvodů ekonomických, je v některých případech svého použití pitná voda nahrazována vodou jiné, nižší jakosti, především dešťovou nebo recyklovanou odpadní (hlavně tzv. šedou) vodou. Použití takových vod však pro jejich uživatele představuje zvýšené hygienické riziko. Na těchto stránkách chceme na možná rizika nejen upozorňovat, ale i navrhovat opatření k jejich zmírnění.Projekt Stanovení hygienických požadavků na recyklovanou vodu využívanou v budovách a městských vodních prvcích

Projekt řešený v období 3/2020 až 2/2023 v rámci programu Prostředí pro život Technologické agentury ČR.Šedé vody - výzva ke spolupráci

Nabídka spolupráce pro majitele objektů, ve kterých je používána recyklovaná odpadní (šedá) voda


 

Dešťovka - rizika spojená s využíváním srážkových/recyklovaných vod v domácnostech a jiných pobytových prostorách

Materiál vydaný SOVAK ČR s využitím podkladů MUDr. Františka Kožíška (5. 9. 2017)


 

Šedé vody z pohledu hygienika a legislativy

Články otištěné v časopise SOVAK č. 2/2012 a č. 6/2012 a ve sborníku z konference “VODA 2015”, které se zabývají hygienickou problematikou využití tzv. šedých či recyklovaných vod.  


 

Nahoru