Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Laboratorní metodiky a vzorkování » Metody přírodní koupaliště
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Metody přírodní koupaliště

V letech 2011 až 2013 probíhal výzkumný projekt Technologické agentury ČR „Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení povrchových vod ke koupání“ (TA 01020675). Jeho hlavními výstupy jsou tyto metodické dokumenty:

Prezentace ze semináře Laboratorní metody, vzorkování a způsoby hodnocení povrchových vod ke koupání, který se konal dne 29. 4. 2014 na Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.M., jsou k dispozici na stránkách projektu.

Nahoru