Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Koupaliště a bazény » Koupání ve volné přírodě » Hodnocení jakosti vody - základní informace » Hodnocení jakosti vody - popis ukazatelů
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Hodnocení jakosti vody - popis ukazatelů


Ukazatele z vyhlášky č. 238/2011 Sb. (příloh č. 1, 4 a 5)

Escherichia coli a střevní enterokoky: Slouží jako indikátor znečištění fekálního původu. Při zvýšeném nálezu existuje zvýšená pravděpodobnost žaludečních a střevních problémů.

Průhlednost: Průhlednost je hloubka, ve které je ještě vidět spouštěná Secchiho deska (bílá nebo s bílými a černými kvadranty). Snížení průhlednosti může být způsobeno buď rozvojem fytoplanktonu nebo přítomností anorganických částic (často po deštích v povodí nad sledovanou lokalitou nebo např. prací v toku). Jedná se o doplňkový ukazatel a přímá zdravotní rizika nejsou. Ve vodách se sníženou průhledností je ovšem značně ztížena záchrana tonoucích. Snížení průhlednosti je však vždy estetickou závadou.

Vodní květ: Tento ukazatel se stanovuje vizuálné při odběru jako přítomnost vodního květu sinic pomocí jednoduché stupnice (žádný, pozorovatelný, hojný, masový).

Chlorofyl-a: Ve vodě přítomné řasy a sinice vždy obsahují chlorofyl-a, který potřebují k fotosyntéze. Jeho stanovení ve vodě slouží jako míra přítomnosti řas a sinic.

Mikroskopický obraz: Podává informaci o druzích přítomných řas, sinic a drobných živočichů, jakož i informaci o neživých částicích rozptýlených ve vodě.

Sinice: U koupajícího se člověka, podle toho, jak je citlivý a jak dlouho ve vodě pobývá, se mohou vlivem objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma, dýchací problémy. Sinice také mohou produkovat různé toxiny (jedovaté látky). Podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla dostane, se liší i projevy: od lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy, až po vážnější jaterní problémy. Více se můžete dozvědět v článku Sinice a koupání v přírodě.

Znečištění odpady: Makroskopicky viditelné znečištěni typu odpadky, zbytky dehtu, dřevo, plasty, lahve, obaly ze skla, plastů, gumy nebo jiných látek. Posuzuje se při odběru podle čtyřbodové stupnice (zanedbatelné, mírné, místy značné, značné podél celého břehu).

Přírodní znečištění: Za přírodní znečištění se považují například zbytky suchozemských rostlin (ulomené větve, kmeny, listy, odkvetlé květy, posekaná tráva) a makroskopické vodní organismy nebo jejich zbytky (vláknité řasy a ulomené stonky a listy vodních rostlin, mrtvé ryby) nashromážděné v blízkosti břehu. Živé vyšší vodní rostliny přirozeně rostoucí na části přírodního koupaliště nejsou považovány za znečištění. Posuzuje se při odběru podle čtyřbodové stupnice (zanedbatelné, mírné, místy značné, značné podél celého břehu).

Nahoru