Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita ovzduší
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Kvalita ovzduší

obr_ovzdusi.gif


Imisní situace

Zpracované výstupy měřených hodnot základních sledovaných látek, těžkých kovů, těkavých organických látek a polycyklických aromatických uhlovodíků ze stanic provozovaných hygienickou službou doplněné o data z vybraných stanic ve městech ze sítě provozované ČHMÚ.


 

Ovzduší a zdraví

Znečištění ovzduší je jedním z faktorů, který se spolupodílí na ovlivnění lidského zdraví. Může se projevit výskytem nebo zhoršením subjektivních obtíží nebo objektivních poruch zdraví, na kterých se může určitou měrou podílet expozice látkám z ovzduší cestou dýchacího ústrojí. Za posledních několik desítek let byla nashromážděna řada důkazů o působení znečištěného ovzduší na lidské zdraví.


 

MZSO a CS-MON

Odborné zprávy o monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší a organizační náležitosti a informace pro spolupracující Zdravotní ústavy se sídlem v Ostravě a se sídlem v Ústí nad Labem realizující projekt IOŽP CS-MON.


 

Legislativa a směrnice WHO

Aktuální platné legislativní normy v oblasti ochrany zdraví (MZ ČR), ochrany ovzduší (MŽP), související směrnice Evropského společenství (ES) a aktuální doporučení WHO ke stažení ve formátu *.pdf.


 

Pylový monitoring

Pylové zpravodajství z Pražské stanice v SZÚ. Tabulka aktuálních počtů pylových zrn a grafické zobrazení odečtených počtů pylových zrn.


 

Nahoru