SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Vnitřní prostředí (Urbanismus a bydlení) -... » Kvalita vnitřního prostředí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Kvalita vnitřního prostředí

Vnitřní prostředí je prostředím, kde trávíme nejvíce času (až 90 %) a tak samozřejmě významně ovlivňuje naše fyzické zdraví a duševní pohodu. Přitom se zde vyskytuje mnoho faktorů, které mohou představovat zdravotní rizika. Vyplývá to především z kombinace vnitřních zdrojů a pronikáním škodlivin z vnějšího prostředí. Zásadní význam mají i mikroklimatické faktory prostředí (teplota, vlhkost a nevyhovující úroveň větrání). Z ostatních sledovaných a hodnocených látek lze často za velmi významnou považovat zvýšenou prašnost, ojediněle organické látky, zcela výjimečně azbest.


logo_inairq.jpg

InAirQ (indoor air quality)  je projektem realizovaným v rámci Prioritní osy 3 programu nadnárodní spolupráce financovaného z evropských fondů - Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě.

Kvalita prostředí v mateřských školkách, studie 2015 - 2016

Podklady, informace pro spoluřešitele ohledně studie Kvalita ovzduší v mateřských školkách, která bude realizována v období 2015 až 2015 jako součást systému MZSO.


 

Sinphonie

Výzkumný projekt SINPHONIE (Schools Indoor Pollution and Health: Observatory Network in Europe) byl zaměřen na zdravotní stav a životní prostředí dětí školního věku. Cílem projektu bylo sjednotit postupy a metody hodnocení kvality vnitřního prostředí, na základě získaných dat vyhodnotit vliv vnitřního prostředí na zdraví žáků a navrhnout doporučení pro zlepšení.  


 

Vnitřní ovzduší - obecné a odborné podklady

SZÚ zpracované nebo existující evropské podklady či doporučení.


 

Kvalita vnitřního ovzduší v základních školách

Závěrečná zpráva z  dlouhodobého projektu monitorování vnitřního ovzduší, z  měření vnitřního ovzduší ve školách. Začátkem roku 2008 bylo uskutečněno měření k doplnění a rozšíření této studie. Jeho cílem bylo ověřit representativnost výsledků a doplnit informace o prostorové variabilitě vybraných parametrů (aerosolové částice frakce PM 10 , PM 2,5 , teplota, vlhkost a intenzita větrání).


 

Nahoru