SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Výrobky pro styk s vodou a na úpravu vody » Informace pro zákazníky Státního zdravotního...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Informace pro zákazníky Státního zdravotního ústavu v Praze

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Mayerová (Bendakovská), tel.: 267082514

Podklady potřebné pro provedení výluhových testů podle vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. u výrobků přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody:

 • písemná objednávka
 • obchodní název výrobku včetně bližšího typového označení tam, kde to přichází v úvahu
 • jméno a sídlo výrobce - u zahraničních výrobků mimo výrobce uvést i jméno českého distributora či dovozce
 • přesné chemické složení materiálu včetně přísad, pigmentů apod.
 • základní technická data (u čerpadel technický popis s plánkem, na kterém jsou vyznačeny části + materiály, které přijdou do styku s vodou) a přesný způsob použití, při kterém dochází ke styku s vodou (velikost plochy, doba zdržení atd.)
 • návod k použití pro spotřebitele v českém jazyce
 • u domácích výrobků podnikovou normu nebo její obdobu, u zahraničních výrobků tzv. bezpečnostní list, kde jsou uvedena základní fyzikální, chemická a toxikologická data pro případ havárie
 • vzorek materiálu k provedení výluhových testů. Celková plocha určená k testování organických materiálů by měla být cca 9000 cm2. Záleží na deklarovaném chemickém složení
 • kopie zahraničních atestů - není nutné

Chemické přípravky pro úpravu pitné a teplé užitkové vody (koagulanty, vápenné hydráty, filtrační sorpční hmoty a iontoměniče, dezinfekční přípravky atd.):

 • písemná objednávka
 • obchodní název výrobku včetně bližšího typového označení tam, kde to přichází v úvahu
 • jméno a sídlo výrobce, u zahraničních výrobků i jméno českého distributora či dovozce
 • přesné chemické složení materiálu včetně přísad, pigmentů apod.
 • zvlášť uvést obsah účinné aktivní látky (látek)
 • prohlášení výrobce o chemické čistotě
 • základní technická data a přesný způsob použití ve styku s vodou
 • návod k použití pro spotřebitele v českém jazyce včetně doporučené maximální dávky  vzorek materiálu
 • u domácích výrobků podnikovou normu, ze které by měl být patrný způsob kontroly kvality, u zahraničních výrobků bezpečnostní list
 • kopie zahraničních atestů - není nutné

Zařízení na doúpravu pitné vody ("vodní filtry"):

 • písemná objednávka
 • obchodní název výrobku včetně bližšího typového označení
 • jméno a sídlo výrobce, u zahraničních mimo výrobce uvést i jméno českého distributora či dovozce
 • konstrukční popis zařízení s chemickou specifikací použitých materiálů a principem úpravy
 • český návod k použití, ve kterém bude jasně vyznačeno:
  - ve kterých ukazatelích zařízení vodu zlepšuje a jak a v kterých nikoliv
  - na jaký druh vody je zařízení určeno
  - četnost a způsob výměny (regenerace) filtrační vložky
  - možnost kontroly stupně vyčerpanosti filtrační náplně uživatelem
  - účinný průtok
  - upozornění, že není určeno pro přípravu vody vhodné pro kojence
 • funkční vzorek výrobku
 • kopie zahraničních atestů - není nutné

Stručný popis výluhového testu podle vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb.: vzorek výrobku se – po určité předúpravě - duplicitně louhuje v deionizované vodě 3 x 72 hodin pro pitnou vodu (3 x 24 hodin pro teplou vodu) v poměru plochy povrchu vzorku ku objemu vody – 1 cm2 : 1 cm3. Hodnotí se pouze poslední výluh (7.-9. den) s přihlédnutím k prvním dvěma, zda nedochází k vzestupu hodnot. Hodnocení výluhových testů vychází z požadavku §3 vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb., který stanoví, že výrobky pro styk s vodou musí splňovat limity výluhových zkoušek prováděných za podmínek a podle postupu uvedených v příloze č. 1 téže vyhlášky. Výluhovým testem zjištěný podíl na znečištění vody způsobený výrobkem přicházejícím do přímého styku s vodou, který je určen k trvalému styku s pitnou vodou, nesmí přesáhnout 10 % hygienického limitu sledovaného ukazatele pitné vody stanoveného vyhláškou MZ č. 252/2004 Sb. s výjimkou ukazatelů TOC a CHSKMn, kde podíl může dosáhnout u TOC nejvýše 20 % a u CHSKMn nejvýše 30 % hygienického limitu, a u ukazatele hliník u výrobků na bázi cementu, kde podíl může dosáhnout hygienického limitu. Výluhovým testem zjištěný podíl na znečištění vody způsobený výrobkem, určeným ke krátkodobému styku s pitnou vodou (nepřesahující 24 hod.), výrobkem jehož plocha v kontaktu s pitnou vodou nepřesahuje 100 cm2 a výrobkem určeným pro kontakt s teplou užitkovou vodou nesmí přesáhnout hygienický limit sledovaného ukazatele pitné vody stanoveného vyhláškou MZ č. 252/2004 Sb.

Nahoru