SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Koupaliště a bazény
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Koupaliště a bazény

koupaliste.JPG Koupání ve volné přírodě a bazénech je činnost zdraví prospěšná, nikoli však úplně bez rizika. Proto se věnuje kontrole koupacích vod velká pozornost. V přírodních nádržích mohou být koupající se lidé ohroženi toxiny sinic, ve všech typech koupacích vod se mohou vyskytovat některé pro člověka patogenní mikroorganismy a v prostředí bazénů se mohou šířit plísňová onemocnění kůže nebo bradavice. Velkou zodpovědnost mají samotní koupající se lidé, kteří by se měli vyhnout místům, kde je koupání zakázáno, a nekoupat v jiných vodách evidentně znečištěných. Důležitá je také ohleduplnost vůči ostatním lidem. Zdrojem některých onemocnění jsou totiž koupající se sami a proto v případě průjmových nebo nakažlivých kožních onemocnění není správné bazény nebo koupaliště vůbec navštěvovat. A vždy je nutné pamatovat na to, že největší nebezpečí při koupání nepřestavuje kvalita vody, ale nedisciplinovanost a přeceňování vlastních schopností, z čehož pramení vážné úrazy nebo utonutí.


 

Koupání ve volné přírodě

Tematické stránky pro širokou veřejnost věnované koupání ve volné přírodě. Zájemci zde naleznou základní informace o rizicích hrozích při koupání ve volné přírodě, způsobu hodnocení kvality vody, legislativě a odkazy, kde lze získat aktuální informace o kvalitě vody.


Stanovisko Státního zdravotního ústavu ke kurzům plavání kojenců a batolat

Aktualizovaná verze (3.4.2013) stanoviska z roku 2011.


Prevence přenosu plísňových onemocnění kůže a bradavic v areálech plaveckých bazénů

Plavecké bazény s přilehlými prostorami (sprchy, šatny, plochy okolo bazénu) přináší návštěvníků jistá zdravotní rizika. Vedle rizika úrazů zůstává problémem přenos bradavic a plísňového onemocnění nohou, kterým je věnován tento článek. (aktualizovaný text z roku 2003)


Měření trichloraminu ve vnitřním ovzduší haly krytého bazénu

Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu ke sledování obsahu trichloraminu ve vnitřním ovzduší haly krytého bazénu a jeho přilehlých prostor.


Vyjadřování výsledků rozdílových ukazatelů v bazénových vodách

Doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k vyjadřování výsledků rozdílových ukazatelů v bazénových vodách


Kvalita rekreačních vod v ČR

Tento každoročně aktualizovaný informační list pojednává zejména o vývoji kvality rekreačních vod v České republice v letech 2004 až 2012. Porovnává kvalitu vody s jinými zeměmi EU a zabývá se i dalšími nebezpečími, které sebou vodní rekreace nese.


Onemocnění z přírodních koupacích vod v České republice

Příspěvek z konference Vodárenská biologie 2013, ve kterém jsou shrnuty nám známé případy onemocnění vzniké při koupání v povrchových vodách v České republice.


Hodnocení zdravotního rizika z vodního lyžování

Příspěvek z konference Vodárenská biologie 2013.


Nová legislativa z roku 2011 v oblasti koupacích vod

Stručná informace o nových předpisech z roku 2011 v oblasti koupacích vod.


Dotazník "Zdravotní problémy vzniklé v důsledku koupání nebo kontaktu s koupací vodou"

Pokud se u Vás vyskytly zdravotní problémy a máte dojem, že byly způsobeny koupáním nebo jinou aktivitou (hry, vodní sporty) v přírodní nádrži, řece nebo i ve veřejném bazénu, prosíme, vyplňte následující dotazník.


Monotematické číslo časopisu Hygiena

V září 2008 vyšlo monotematické číslo časopisu Hygiena zaměřené na problematiku koupacích vod.


Přírodní koupací vody v ČR v letech 2004 - 2006

mapa ÄŒR Plakátové sdělení vzniklé ve spolupráci Státního zdravotního ústavu a Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. stručně popisující systém sledování kvality našich přírodních koupacích vod a výsledky za poslední tři koupací sezóny.


Ozonové technologie pro plavecké bazény

Rozšířený záznam přednášky přednesené na konzultačním dnu Problematika ozonu ve vodě, který proběhl ve Státním zdravotním ústavu v Praze dne 25.10.1999. Text byl aktuálně doplněn autory v červnu 2005.


Metodický návod pro sjednocení hodnocení jakosti přírodních koupacích vod

Metodický návod ke sjednocení hodnocení koupacích vod Metodický návod Hlavního hygienika ČR pro sjednocení hodnocení jakosti vod využívaných ke koupání ve volné přírodě zavedl od roku 2004 systém odstupňování jakosti koupací vody jednotlivých lokalit a sjednocení interpretace výsledků rozborů a terénních šetření z koupališť ve volné přírodě a koupacích oblastí v rámci celé republiky, tak aby podobné výsledky z různých lokalit vyústily v podobné hodnocení. V roce 2011 byl v upravené podobě začleněn do vyhlášky č. 238/2011 Sb., takže znění zde necháváme spíše z historických důvodů.


Sinice a koupání v přírodě

Sinice a koupaní v přírodě Jaké zdraví škodlivé látky sinice produkují a jaké může mít koupání ve vodě se sinicemi následky? Jak poznám, jestli voda, ve které se chci vykoupat, obsahuje sinice nebo řasy? Tento článek přináší odpověď na tyto a další otázky, které si může klást každý před tím, než se rozhodne koupat v přehradě nebo rybníku.


 

Nahoru