SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Laboratorní metodiky a vzorkování
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Laboratorní metodiky a vzorkování

Řadu informací o laboratorních metodách a vzorkování vod lze nalézt na našich stránkách věnovaných programům zkoušení způsobilosti.


Stanovení abiosestonu

Infomace o stanovení abiosestonu ve vodách podle ČSN 75 7713 Kvalita vod – Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu (2015).


 

Metodické doporučení NRC pro pitnou vodu k provedení odběru pitné vody u spotřebitele podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 70/2018 Sb.

Metodické doporučení rozvádí požadavky novely vyhlášky č. 252/2004 Sb. z roku 2018, které se týkají odběru vzorku u spotřebitele. Konkrétně specifikuje, jak vykládat termín "propláchnout krátkodobě/minimálně" a navrhuje nejvhodnější odborně správný postup odběru pitné vody.


 

Doporučení k aplikaci revidované normy ČSN EN ISO 9308-1 při stanovení ukazatelů E. coli a koliformní bakterie v pitných vodách

Doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k aplikaci revidované normy ČSN EN ISO 9308-1 při stanovení ukazatelů E. coli a koliformní bakterie v pitných vodách Doporučení k aplikaci revidované normy ČSN EN ISO 9308-1 při stanovení ukazatelů E. coli a koliformní bakterie v pitných vodách


 

Metody přírodní koupaliště

Výstupy projektu Technologické agentury ČR „Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení povrchových vod ke koupání“


 

Informace k možnostem rychlé detekce bakteriální kontaminace pitné vody

Informace SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k možnostem rychlé detekce bakteriální kontaminace pitné vody (aktualizace 3.6.2013).


 

Stanovení biosestonu podle ČSN 75 7712

Informace o revizích normy ČSN 75 7712 z let 2005 a 2013 a program pro výpočet intervalu spolehlivosti.


 

Určování základních morfotypů Microcystis

Dvě tabule z přednášek L.Šejnohové ze semináře k mikroskopické kvantifikaci sinic 21.6.2005.


 

Stanovení Clostridium perfringens

Stanovení Clostridium perfringens (včetně spór) dle Vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb. a Council Directive 98/83/EC z 3.11.1998


 

Nahoru