SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Pitná voda » Metodické doporučení - parazitičtí prvoci v...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Metodické doporučení - parazitičtí prvoci v pitné vodě

Parazitičtí prvoci rodů Cryptosporidium a Giardia patří k nejvýznamnjším původcům průjmových onemocnění s celosvětovým výskytem. Jsou známí jako původci řady epidemií z pitné i koupací vody.

Toto metodické doporučení seznamuje s rizikem výskytu parazitárních prvků rodů Cryptosporidium a Giardia v pitné vodě a s faktory, které vedou k jejich výskytu v surové vodě a průniku do pitné vody. Vyhláška MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, požaduje po výrobcích pitné vody šetření na přítomnost těchto prvoků v případě, že se ve vodě prokáže indikátorový organismus Clostridium perfringens, a provedení nápravných opatření. Doporučení nabízí standardní postup šetření založený na běžně používaných a finanční nenáročných vyšetřovacích metodách, jakož i výčet adekvátních nápravných opatření.

Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k opatřením bránícím výskytu parazitických prvoků v pitné vodě Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k opatřením bránícím výskytu parazitických prvoků v pitné vodě (195,51 KB)

Nahoru