SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Pitná voda » Metodické doporučení pro hodnocení...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Metodické doporučení pro hodnocení relevantnosti metabolitů pesticidů v pitné vodě

V souvislosti s letošní novelou vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, vydává SZÚ – Národní referenční centrum pro pitnou vodu metodické doporučení pro hodnocení relevantnosti metabolitů pesticidů v pitné vodě. Metodika byla zpracována na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví ČR.

Metodické doporučení pro hodnocení relevantnosti metabolitů pesticidů v pitné vodě Metodické doporučení pro hodnocení relevantnosti metabolitů pesticidů v pitné vodě (541,25 KB)

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na základě této metodiky dne 1.9.2014 seznam dosud posouzených nerelevantních metabolitů pesticidů v pitné vodě na svých webových stránkách v kapitole “Veřejné zdraví”, podkapitole “Pro odbornou veřejnost”, podkapitole “Pitná voda – pesticidy – nerelevantní metabolity”. Seznam je postupně doplňován.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zveřejňuje a dvakrát ročně aktualizuje tabulkový přehled toxikologicky relevantních i nerelevantních metabolitů účinných látek přípravků na ochranu rostlin, který slouží zejména pro účely rozhodování o zaměření monitoringu zdrojů pitné vody. Přehled ÚKZÚZ však obsahuje jen přípravky v současné době povolené k aplikaci v ČR. Proto SZÚ doplňuje tento přehled o seznam přípravků (a jejich metabolitů), jejichž aplikace již není povolena, ale mohou v podzemních vodách perzistovat a být nalézány v měřitelných koncentracích.

Nahoru