SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Koupaliště a bazény » Nová legislativa z roku 2011 v oblasti...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nová legislativa z roku 2011 v oblasti koupacích vod

V roce 2006 vyšla evropská směrnice 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS, jejíž požadavky bylo nutno převzít do naší národní legislativy. Povedlo se to až se zpožděním v roce 2011. Významně novelizován byl zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  (zákonem  č. 151/2011 Sb., který zároveň přinesl i související novelu zákona o vodách v části, která se týká vod ke koupání (§ 34)). Na změnu v zákonech navazují nové prováděcí předpisy předpisy (vyhlášky). Vyhlášku č. 135/2004 Sb. nahradila vyhláška č. 238/2011 Sb. (novelizována v roce 2014 vyhláškou č. 97/2014 Sb.). Na novelu §34 vodního zákona navazuje vyhláška č. 155/2011 Sb., která se týká profilů vod ke koupání, což jsou dokumenty, které musí být zpracovány pro všechny "významné" přírodní koupací vody.

Nahoru