SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Výrobky pro styk s vodou a na úpravu vody » Novela vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Novela vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Dne 8. 12. 2021 vyšla ve sbírce zákonů dlouho očekávaná novela vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (pozor: nejedná se ještě o novelu související s transpozicí směrnice EU 2020/2184!). Novela byla provedena vyhláškou č. 446/2021 Sb. a nabývá činnosti dnem 1. 1. 2022.

Novela např.:

  • upravuje § 3 odst. 6 (hygienické limity pro pitnou vodu pro ukazatele, které nejsou upraveny vyhláškou č. 252/2004 Sb.),
  • reaguje na nedávno vydanou legislativu EU ohledně plastů určených pro styk s potravinami,
  • nově definuje přípustné technologie na úpravu vody (§ 14 odst. 3),
  • upravuje přílohu 1, zejména pokud se týká podmínek výluhových zkoušek cementových materiálů a minimálního rozsahu stanovovaných ukazatelů pro jednotlivé materiály (bod 15 přílohy 1),
  • doplňuje siřičitan sodný a dolomitické vápno do přílohy 2,
  • upravuje zkoušení algicidních přípravků odkazem na novou normu,
  • ad.

Nahoru