SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Pitná voda » Plány pro zajištění bezpečného zásobování...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Plány pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou („water safety plans“)

Všichni výrobci potravin v Evropské unii musí podle zákona (v současné době platí přímo Nařízení EP a Rady č. 852/2004 (ES) o hygieně potravin; viz článek 5) při výrobě zavést postup HACCP (Analýza rizik a kritické kontrolní body), který má zvýšit bezpečnost vyráběných potravin.

Podobný přístup při výrobě pitné vody – pod názvem „water safety plans“ – prosazuje již od roku 2004 také Světová zdravotnická organizace a Mezinárodní asociace pro vodu (IWA). Od té doby ho jako povinný zavedla do své legislativy řada zemí, např. Nizozemí, Velká Británie, Maďarsko ad.

S tímto přístupen se ztotožnila také Evropská komise a podle návrhu novely směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu (přílohy II), který byl zveřejněn na podzim 2013 a měl by být schválen v roce 2014, se předpokládá, že cca do 5 let ho budou muset povinně zavést všichni výrobci pitné vody v Evropské unii.

Publikace „Zajištění kvality pitné vody při zásobování obyvatelstva malými vodárenskými systémy“ obsahuje mimo jiné podrobnou metodiku zpracování plánu pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou v českém jazyce, na jejímž zpracování se podílel i Státní zdravotní ústav. Viz kapitola 3 na str. 42 – 89.

Zajištění kvality pitné vody při zásobování obyvatelstva malými vodárenskými systémy Zajištění kvality pitné vody při zásobování obyvatelstva malými vodárenskými systémy (1,69 MB)

Nahoru