SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Laboratorní metodiky a vzorkování » Stanovení abiosestonu
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Stanovení abiosestonu

Pro stanovení abiosestonu ve vodách se v laboratořích ČR používá metoda podle ČSN 75 7713. Tato norma byla v roce 2015 revidována (účinnost od prosince 2015). Změn oproti původnímu textu normy z roku 1998 se týká příspěvek, který jsme připravili pro sborník konference Vodárenská biologie 2016. V příspěvku z roku 2020 je ukázáno, jak se změny promítly do výsledků laboratoří. Problematikou abiosestonu se zabývají rovněž starší příspěvky publikované na konferenci Vodárenská biologie v letech 2007 a 2014.

Pumann P. (2020). Jak se odrazila revidovaná norma ČSN 75 7713 (2015) ve výsledcích stanovení abiosestonu. Sborník konference Vodárenská biologie 2020: 9–14. Pumann P. (2020). Jak se odrazila revidovaná norma ČSN 75 7713 (2015) ve výsledcích stanovení abiosestonu. Sborník konference Vodárenská biologie 2020: 9–14. (902,13 KB)

Pumann P. (2020). Jak se odrazila revidovaná norma ČSN 75 7713 (2015) ve výsledcích stanovení abiosestonu. Prezentace z konference Vodárenská biologie 2020. Pumann P. (2020). Jak se odrazila revidovaná norma ČSN 75 7713 (2015) ve výsledcích stanovení abiosestonu. Prezentace z konference Vodárenská biologie 2020. (1,80 MB)

Pumann P., Říhová Ambrožová J., Fremrová L. (2016). Revidovaná norma ČSN 75 7713 Kvalita vod – Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu. Sborník konference Vodárenská biologie 2016: 11–17. Pumann P., Říhová Ambrožová J., Fremrová L. (2016). Revidovaná norma ČSN 75 7713 Kvalita vod – Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu. Sborník konference Vodárenská biologie 2016: 11–17. (854,72 KB)

Pumann P. (2014). Některé aspeky stanovení abiosestonu pokryvností zorného pole. Sborník konference Vodárenská biologie 2014: 15–20. Pumann P. (2014). Některé aspeky stanovení abiosestonu pokryvností zorného pole. Sborník konference Vodárenská biologie 2014: 15–20. (559,67 KB)

Pumann P., Pouzarová T. (2007): Kvantitatvní stanovení abiosestonu, Vodárenská biologie 2007: 19-24.  Pumann P., Pouzarová T. (2007). Kvantitativní stanovení abiosestonu. Sborník z konference Vodárenská biologie 2007: 19–24. (348,06 KB)

Nahoru