Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Pitná voda » Pitná voda bez chloru
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pitná voda bez chloru

Použití chloru pro úpravu a dezinfekci vody, spolu s jinými opatřeními, přispělo v první polovině 20. století v průmyslově vyspělých zemích k výraznému snížení počtu vodou přenosných infekčních onemocnění. Výzkum a zkušenosti z praxe v uplynulých 40 letech však přinesly mnoho nových poznatků o fungování chemické (chlorové) dezinfekce, jejích omezeních i o jejích negativních stránkách, kterými jsou především nežádoucí ovlivnění chuti a pachu vody a vznik tzv. vedlejších produktů dezinfekce (trihalogenmethany a podobné látky).

Snaha o omezení či překonání nežádoucích průvodních jevů pak vedla k vypracování a přijetí různých strategií. Jako jedno z nejúčinnějších řešení – jak z hlediska hygienických požadavků, tak z hlediska oblíbenosti u spotřebitelů – se ukázala výroba a distribuce pitné vody zcela bez chemické dezinfekce. Několik desetiletí zkušeností s tímto přístupem ve vodárensky vyspělých zemích jako je Nizozemí, Německo, Švýcarsko či Rakousko ukázalo, že je takto možné dodávat pitnou vodu zcela bezpečnou po stránce mikrobiologické i chemické. A týká se to všech druhů vodovodů – od malých obcí po milionová města.

Z těchto důvodů propaguje Státní zdravotní ústav již několik let přijetí tohoto přístupu i v České republice a nabízí spolupráci těm výrobcům pitné vody, které tato myšlenka oslovuje a rádi by se pokusili o její realizaci. Připomínáme, že současná legislativa tomuto přístupu nijak nebrání a nevyžaduje povinně přítomnost chloru či jiné chemické dezinfekční látky v dodávané pitné vodě.

Zřízení těchto stránek má za účel:

a) Seznámit se strategií a zásadami přechodu od výroby a distribuce pitné vody s chlorem (či jiným chemickým dezinfekčním přípravkem) na výrobu a distribuci bez chloru.

b) Seznámit se zkušenostmi vybraných provozovatelů vodovodů v ČR, kteří již dodávají pitnou vodu bez chemické dezinfekce; zveřejnit referenční seznam těchto vodovodů.

c) Seznámit se základními odbornými informacemi vztahujícími se k dané problematice.

Jste-li výrobci pitné vody a máte-li zájem o tuto problematiku, můžete nás kontaktovat telefonicky (267082302 nebo 267082220) nebo emailem (voda@szu_cz).

Nahoru