SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Pitná voda » Pitná voda bez chloru
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pitná voda bez chloru

Použití chloru pro úpravu a dezinfekci vody, spolu s jinými opatřeními, přispělo v první polovině 20. století v průmyslově vyspělých zemích k výraznému snížení počtu vodou přenosných infekčních onemocnění. Výzkum a zkušenosti z praxe v uplynulých 40 letech však přinesly mnoho nových poznatků o fungování chemické (chlorové) dezinfekce, jejích omezeních i o jejích negativních stránkách, kterými jsou především nežádoucí ovlivnění chuti a pachu vody a vznik tzv. vedlejších produktů dezinfekce (trihalogenmethany a podobné látky).

Snaha o omezení či překonání nežádoucích průvodních jevů pak vedla k vypracování a přijetí různých strategií. Jako jedno z nejúčinnějších řešení – jak z hlediska hygienických požadavků, tak z hlediska oblíbenosti u spotřebitelů – se ukázala výroba a distribuce pitné vody zcela bez chemické dezinfekce. Několik desetiletí zkušeností s tímto přístupem ve vodárensky vyspělých zemích jako je Nizozemí, Německo, Švýcarsko či Rakousko ukázalo, že je takto možné dodávat pitnou vodu zcela bezpečnou po stránce mikrobiologické i chemické. A týká se to všech druhů vodovodů – od malých obcí po milionová města.

Z těchto důvodů propaguje Státní zdravotní ústav již několik let přijetí tohoto přístupu i v České republice a nabízí spolupráci těm výrobcům pitné vody, které tato myšlenka oslovuje a rádi by se pokusili o její realizaci. Připomínáme, že současná legislativa tomuto přístupu nijak nebrání a nevyžaduje povinně přítomnost chloru či jiné chemické dezinfekční látky v dodávané pitné vodě.

Zřízení těchto stránek má za účel:

a) Seznámit se strategií a zásadami přechodu od výroby a distribuce pitné vody s chlorem (či jiným chemickým dezinfekčním přípravkem) na výrobu a distribuci bez chloru.

b) Seznámit se zkušenostmi vybraných provozovatelů vodovodů v ČR, kteří již dodávají pitnou vodu bez chemické dezinfekce; zveřejnit referenční seznam těchto vodovodů.

c) Seznámit se základními odbornými informacemi vztahujícími se k dané problematice.

Jste-li výrobci pitné vody a máte-li zájem o tuto problematiku, můžete nás kontaktovat telefonicky (267082302 nebo 267082220) nebo emailem (voda@szu_cz).

Nahoru