SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Výrobky pro styk s vodou a na úpravu vody
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výrobky pro styk s vodou a na úpravu vody

Výrobky pro styk s vodou a na úpravu vody Pitná voda se na své cestě od zdroje ke kohoutku spotřebitele dostává do styku s celou řadou materiálů, výrobků či chemických přípravků, které slouží k její úpravě či distribuci a které mohou negativně ovlivnit jakost vody. Proto jsou na všechny tyto výrobky stanoveny zvláštní hygienické požadavky, které mají negativnímu vlivu zabránit nebo ho alespoň minimalizovat. Požadavky jsou definovány ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb.Některé příspěvky věnováné úpravě vody včetně dezinfekce lze najít také v sekcích Pitná voda a Studny.


Novela vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Dne 8. 12. 2021 vyšla ve sbírce zákonů dlouho očekávaná novela vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (pozor: nejedná se ještě o novelu související s transpozicí směrnice EU 2020/2184!). Novela byla provedena vyhláškou č. 446/2021 Sb. a nabývá činnosti dnem 1. 1. 2022.


 

Stanovisko NRC pro pitnou vodu k úpravě vody reverzní osmózou

Upozornění na zdravotní rizika spojená s použitím zařízení na úpravu vody na bázi reverzní osmózy, destilace a kondenzace vzdušné vlhkosti.


 

Vodní filtry, problematika domácí úpravy pitné vody

Informace pro veřejnost, kdy je a kdy není potřeba vodu v domácnosti upravovat a jak postupovat při případné koupi a provozu vodního filtru, upozornění na klamavé prakticky prodejců.


 

Program podpory oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2018 nebyl vyhlášen

Informace o programu na podporu výměny olověného potrubí vnitřních vodovodů, který realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj, který však pro rok 2018 nebyl vyhlášen.


 

Stanovisko k používání azbestocementových potrubí

Aktualizované Stanovisko NRC pro pitnou vodu k používání azbestocementových potrubí pro dopravu pitné vody. Stručný souhrn informací o rizicích z pitné vody dopravované azbestocementovým potrubím.


 

Stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k přístrojům na úpravu vody na bázi magnetické úpravy

V poslední době se množí dotazy ohledně zdravotní nezávadnosti a legálnosti prodeje přístrojů na tzv. fyzikální úpravu vody, které jsou založeny na principu působení magnetického pole (pomocí permanentních magnetů, elektromagnetů, elektrostatických nebo elektrických střídavých polí). Účinky vyvolané ve vodě pomocí jmenovaných technologií jsou obdobné a proto je možné hodnotit souhrnně – pro zjednodušení jsou zde nadále označovány jako ”magnetická úprava vody”.


 

Problematika použití přípravků na bázi (poly)fosforečnanů

Aktualizované stanovisko Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k problematice použití přípravků na bázi fosforečnanů k úpravě pitné a teplé vody


 

Informace pro zákazníky Státního zdravotního ústavu v Praze

Stručná informace o tom, jaké podklady jsou zapotřebí při testování výrobků přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody 


 

Firma pokutována za šarlatánskou úpravu vody

Novozélandská firma dostala od soudu pokutu 60 tisíc dolarů za to, že spotřebitelům poskytovala matoucí tvrzení o systému úpravy vody, který prodávala. Propagační materiál k zařízení na „úpravu vody“ podle rozhodnutí soudu obsahoval „nesrovnalosti, šarlatánské tvrzení a pseudovědecké informace“.


 

Nahoru