SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Studny » Zpráva o kvalitě pitné vody ze studní...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zpráva o kvalitě pitné vody ze studní individuálního zásobování v České republice

Zpráva o kvalitě pitné vody ze studní individuálního zásobování v České republice Zpráva o kvalitě pitné vody ze studní individuálního zásobování v České republice (115,60 KB)

Některé informace ze závěrů studie:

Byly shromážděny výsledků rozborů vody z 3377 odběrů u cca 1700 veřejných studní a 3954 odběrů u cca 3300 soukromých studní provedených hygienickou službou v letech 1991-1998. Výsledky se týkají celkem 11 okresů ze všech krajů České republiky.

Hodnocením získaných výsledků bylo zjištěno, že dochází k překročení limitních hodnot u ukazatelů s nejvyšší meznou hodnotou a meznou hodnotou přijatelného rizika asi u 60 % studní, u ukazatelů s meznou hodnotou asi u 75 % studní. Nebyly zjištěny významné rozdíly mezi kvalitou veřejných a soukromých studní, ani mezi výsledky jednotlivých let (časový trend); na druhou stranu však existují výrazné místní rozdíly.

Zjištěné výsledky nepotvrzují oficiální údaje, že by zdravotně závadných bylo 95-98 % studní. Zdravotně rizikových je zřejmě jen asi 70 % studní. I když lze tímto zjištěním poněkud zlepšit prezentovaný obraz o kvalitě studní v ČR, výraz “jen” zde nemůže být nijak uspokojující. Naopak - situaci je nutno i nadále považovat za kritickou a je třeba podnikat kroky k nápravě.

 

Nahoru