Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Laboratorní metodiky a vzorkování
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Laboratorní metodiky a vzorkování

Řadu informací o laboratorních metodách a vzorkování vod lze nalézt na našich stránkách věnovaných programům zkoušení způsobilosti.


Stanovení abiosestonu

Infomace o stanovení abiosestonu ve vodách podle ČSN 75 7713 Kvalita vod – Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu (2015).


 

Metodické doporučení NRC pro pitnou vodu k provedení odběru pitné vody u spotřebitele podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 70/2018 Sb.

Metodické doporučení rozvádí požadavky novely vyhlášky č. 252/2004 Sb. z roku 2018, které se týkají odběru vzorku u spotřebitele. Konkrétně specifikuje, jak vykládat termín "propláchnout krátkodobě/minimálně" a navrhuje nejvhodnější odborně správný postup odběru pitné vody.


 

Doporučení k aplikaci revidované normy ČSN EN ISO 9308-1 při stanovení ukazatelů E. coli a koliformní bakterie v pitných vodách

Doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k aplikaci revidované normy ČSN EN ISO 9308-1 při stanovení ukazatelů E. coli a koliformní bakterie v pitných vodách Doporučení k aplikaci revidované normy ČSN EN ISO 9308-1 při stanovení ukazatelů E. coli a koliformní bakterie v pitných vodách


 

Metody přírodní koupaliště

Výstupy projektu Technologické agentury ČR „Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení povrchových vod ke koupání“


 

Informace k možnostem rychlé detekce bakteriální kontaminace pitné vody

Informace SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k možnostem rychlé detekce bakteriální kontaminace pitné vody (aktualizace 3.6.2013).


 

Stanovení biosestonu podle ČSN 75 7712

Informace o revizích normy ČSN 75 7712 z let 2005 a 2013 a program pro výpočet intervalu spolehlivosti.


 

Určování základních morfotypů Microcystis

Dvě tabule z přednášek L.Šejnohové ze semináře k mikroskopické kvantifikaci sinic 21.6.2005.


 

Stanovení Clostridium perfringens

Stanovení Clostridium perfringens (včetně spór) dle Vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb. a Council Directive 98/83/EC z 3.11.1998


 

Nahoru