SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Legislativa
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Legislativa

legislativa voda Legislativa ČR, která se týká hygieny vody, je obsažena především v zákoně o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. (v platném znění) a k tomuto zákonu se vztahujících vyhlášek (především vyhlášek č. 238/2011 Sb. pro koupací vody, č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu a a č. 409/2005 Sb. pro výrobky ve styku s pitnou vodou). V těchto předpisech jsou zahrnuty požadavky evropských směrnic pro pitnou a koupací vodu (98/83/ES a 2006/7/ES).


Novela vyhlášky č. 252/2004 Sb.

V pátek 27. 4. 2018 byla ve Sbírce zákonů (částka č. 35) vydána Vyhláška č. 70/2018 Sb.,   kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Tím byla konečně završena novelizace hygienické legislativy pitné vody, která zavádí posouzení rizik (rizikovou analýzu) do výroby pitné vody.


Nová legislativa z roku 2011 v oblasti koupacích vod

Stručná informace o nových předpisech z roku 2011 v oblasti koupacích vod.


Pitná voda a práva spotřebitele

Článek pro širokou veřejnost, který vyšel v časopise TEST č. 3/2005.


Odpovědi na dotazy k Vyhlášce č. 252/2004 Sb.

Odpovědi pracovníků Národního referenčního centra pro pitnou vodu na otázky odborné veřejnosti k Vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.


Metodické doporučení k obsahu provozních řádů pro zásobování pitnou vodou

Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k obsahu provozních řádů pro zásobování pitnou vodou.


Drinking Water Seminar

Zpráva ze služební cesty MUDr. Kožíška  na seminář pořádaný v říjnu 2003 Evropskou komisí za účelem shromáždění podnětů k revizi evropské směrnice o pitné vodě.


Předávání dat o jakosti vody

Nová povinnost výrobců pitné vody: předávání dat o jakosti vody.


Transpozice směrnice 98/83/ES

Sborník z pracovního semináře "Transposition of the "Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption" into the national laws in the EU associated countries", který se konal v Praze 27.-29. května 1999.


 

Nahoru