Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Pitná voda » Metodické doporučení - parazitičtí prvoci v...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Metodické doporučení - parazitičtí prvoci v pitné vodě

Parazitičtí prvoci rodů Cryptosporidium a Giardia patří k nejvýznamnjším původcům průjmových onemocnění s celosvětovým výskytem. Jsou známí jako původci řady epidemií z pitné i koupací vody.

Toto metodické doporučení seznamuje s rizikem výskytu parazitárních prvků rodů Cryptosporidium a Giardia v pitné vodě a s faktory, které vedou k jejich výskytu v surové vodě a průniku do pitné vody. Vyhláška MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, požaduje po výrobcích pitné vody šetření na přítomnost těchto prvoků v případě, že se ve vodě prokáže indikátorový organismus Clostridium perfringens, a provedení nápravných opatření. Doporučení nabízí standardní postup šetření založený na běžně používaných a finanční nenáročných vyšetřovacích metodách, jakož i výčet adekvátních nápravných opatření.

Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k opatřením bránícím výskytu parazitických prvoků v pitné vodě Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k opatřením bránícím výskytu parazitických prvoků v pitné vodě (195,51 KB)

Nahoru