Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Koupaliště a bazény » Metodické informace pro KHS před koupací...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Metodické informace pro KHS před koupací sezónou 2017


Sinice

Podle závěrů ze 14. celostátního pracovního setkání oboru HOK k problematice vod byl vytvořen soupis taxonů sinic pro usnadnění hodnocení nálezu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 238/2011 Sb.

Soupis taxonů sinic pro usnadnění hodnocení nálezu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 238/2011 Sb. Soupis taxonů sinic pro usnadnění hodnocení nálezu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 238/2011 Sb. (300,19 KB) - upravená verze z 15. 6. 2017

Cerkariová dermatitida

Pro vody ke koupání, z nich pochází případy onemocnění, které lze s pravděpodobností označit jako cerkáriovou  dermatitidu (intenzivní svědění s rychlým nástup (v řádu hodin) po koupání, které ustupuje až po několika dnech více případů najednou) hodnotit stupni 3 nebo 4 (podle počtu onemocnění, nálezu původce cerkáriové dermatitidy v plžích apod.) podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 238/2011 Sb. (v platném znění)

Pro další postup je možné konzultovat na Státním zdravotním ústavu (Mgr. Pumann, 267082220, petr.pumann@szu_cz) nebo přímo na Katedře parazitologie na Přírodovědecké fakultě UK (dr. Bulantová - https://www.natur.cuni.cz/biologie/parazitologie/lide-1/lide)

Nahoru