Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Odpady a půda » Oběhové hospodářství
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oběhové hospodářství

obehove_hospodarstvi.png Politika a legislativa EU o nakládání s odpady poskytuje podporu efektivnímu nakládání s odpady založenému na hierarchii odpadů na snížení produkce, opětovného použití, recyklace a využití, aby nakonec snížila potřebu odstranění. Cílem právních předpisů EU je tedy řídit země směrem k efektivnějšímu nakládání s odpady a snižovat negativní dopady na zdraví a životní prostředí. Oběhové hospodářství představuje nedávný vývoj udržitelného přístupu, kdy nežádoucí výstup z daného výrobního a spotřebního cyklu se stává vstupem jiného, ​​čímž se snižuje nebo dokonce teoreticky odstraňuje vznik odpadu. ES přijalo svůj návrh "Uzavření smyčky - Akční plán EU pro oběhové hospodářství" (2.12. 2015), který obsahuje legislativní návrhy na změnu stávajících právních předpisů EU o odpadech. Cílem je podnítit přechod k oběhovému hospodářství, které může přispět ke zlepšení globální konkurenceschopnosti, k podpoře udržitelného hospodářského růstu a k vytváření nových pracovních míst. Recyklace je výhodnější strategie pro nakládání s odpady, přesto může představovat chronická rizika, například kontaminace kovy a s ní spojené poruchy neuro-vývoje. Také akutní rizika nehod, jako jsou požáry rostlin uvolňující dioxiny, furany a další karcinogeny, jsou spojena se zvýšeným rizikem rakoviny později v životě . Podrobná analýza účinků odpadů na zdraví musí vzít v úvahu množství sloučenin, kterým jsou lidé vystaveni. Dosažením detailních údajů o expozici a využíváním bioinformatiky lze nalézt poruchy biologických cest, které mohou být použity jako "markery" negativního dopadu na zdraví. Tyto předčasné markery mohou pak poskytnout zdravotní varování, než se projeví nepříznivé účinky odpadu na zdraví, aby orgány ochrany životního prostředí a veřejného zdraví chránily ohrožené populační skupiny z chronické a nízkoúrovňové expozice. [Zdroj WHO]


Nahoru