SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN

Kontakt pro média:

Tiskové oddělení
Ing. Klára Doláková, MBA 
tel.: + 420 267 082 210
e-mail: tisk@szu_cz
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Laboratorní metodiky a vzorkování » Metodické doporučení NRC pro pitnou vodu k...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Metodické doporučení NRC pro pitnou vodu k provedení odběru pitné vody u spotřebitele podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 70/2018 Sb.

Metodické doporučení rozvádí požadavky novely vyhlášky č. 252/2004 Sb. z roku 2018, které se týkají odběru vzorku u spotřebitele. Konkrétně specifikuje, jak vykládat termín "propláchnout krátkodobě/minimálně" a navrhuje nejvhodnější odborně správný postup odběru pitné vody.

Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k provedení odběru pitné vody u spotřebitele podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 70/2018 Sb. Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k provedení odběru pitné vody u spotřebitele podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 70/2018 Sb. (371,67 KB)

Některé přípravné práce využité pro tvorbu metodického doporučení byly prezentovány na konferenci Vodárenská biologie 2019

Baudišová D., Pumann P., Šašek J., Dvořáková A., Kuklíková M.: Jaké jsou možné dopady vzorkování pitné vody dle nové legislativy na nálezy organotrofních bakterií? Vodárenská biologie 2019: 20 – 24. Baudišová D., Pumann P., Šašek J., Dvořáková A., Kuklíková M.: Jaké jsou možné dopady vzorkování pitné vody dle nové legislativy na nálezy organotrofních bakterií? Vodárenská biologie 2019: 20 – 24. (805,05 KB)

Nahoru