Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Hluk » Monitoring hluku » Odborné zprávy
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Odborné zprávy


Odborné zprávy skupiny pro hluk v životním prostředí

4_Odborna_hluk_19.pdf Odborná zpráva za rok 2019 (3.01 MB)

 • výsledky měření hluku v monitorovaných lokalitách v roce 2019 a hodnocení vývoje hluku

Odborná zpráva za rok 2016 Odborná zpráva za rok 2016 (662,67 KB)

 • vývoj hluku ve sledovaných lokalitách měst – hlukový ukazatel pro den Ld  a pro večer Lv
 • ohraničení monitorovaných lokalit

Odborna_hluk_15.pdf Odborná zpráva za rok 2015 (1,77 MB)

 • vývoj hluku ve sledovaných lokalitách měst – hlukový ukazatel pro noc Ln

Odborna_hluk_2014_2.pdf Odborná zpráva za rok 2014 (2,56 MB)

 • vývoj hluku ve sledovaných lokalitách měst – hlukový ukazatel pro den-večer-noc Ldvn

Odborna_hluk_13.pdf Odborná zpráva za rok 2013 (2,50 MB)

 • hodnocení vnímání změn hlučnosti obyvateli sledovaných lokalit pomocí ukazatelů odezvy

Odborná zpráva za rok 2012 Odborná zpráva za rok 2012 (218,93 KB)

 • hodnocení dotazníkového šetření Hluk a zdraví 2007 – vztah mezi obtěžováním hlukem a výskytem vybraných onemocnění

Odborná zpráva za rok 2011 Odborná zpráva za rok 2011 (608,32 KB)

 • výsledky měření hluku v roce 2011
 • hodnocení trendů vývoje hluku v období 1994–2011

Odborná zpráva za rok 2010 Odborná zpráva za rok 2010 (647,47 KB)

 • výsledky akustických studií v lokalitách v Havlíčkově Brodě, Praze a Znojmě, srovnání s výsledky měření
 • zhodnocení expozice hluku u respondentů dotazníkového šetření v mapovaných lokalitách

Odborná zpráva za rok 2009 Odborná zpráva za rok 2009 (663,01 KB),  příloha příloha (9,18 MB)

 • výsledky měření hluku v roce 2009
 • hodnocení tendů vývoje hluku v období 1994-2009
 • hodnocení expozice hluku u respondentů dotazníkového šetření

Odborná zpráva za rok 2008 Odborná zpráva za rok 2008 (494,07 KB)

  • souhrnné hodnocení výsledků měření hluku v monitorovaných lokalitách v letech 1994 až 2006
  • hodnocení výsledků dotazníkového šetření „Hluk a zdraví“ se zaměřením na zdravotní stav, podmínky bydlení a pracovní podmíny
  • výsledky dokumentace monitorovaných lokalit

    Odborná zpráva za rok 2007 Odborná zpráva za rok 2007 (732,47 KB)

    • metodika a průběh dotazníkového šetření v roce 2007
    • hodnocení výsledků dotazníkového šetření „Hluk a zdraví“ se zaměřením na demografickou a socioekonomickou charakteristiku souboru, obtěžování a rušení spánku hlukem
    • výsledky sociologického výzkumu Institutu pro studium zdraví a životního stylu ve vztahu k hluku

      Výsledky za rok 2006 byly publikovány jako součást souhrnné zprávy.

      • výsledky měření hluku v monitorovaných lokalitách v roce 2006

      Odborná zpráva za ro 2005 Odborná zpráva za rok 2005 (352,92 KB)

      • výsledky měření hluku v monitorovaných lokalitách v roce 2005 a jejich hodnocení, srovnání výsledků s legislativou platnou v roce 2005

      Odborná zpráva za rok 2004 Odborná zpráva za rok 2004 (459,97 KB)

      • hodnocení výsledků měření hluku v monitorovaných lokalitách v roce 2004

      Odborná zpráva za rok 2003 Odborná zpráva za rok 2003 (1,06 MB)

      • hodnocení výsledků měření hluku v monitorovaných lokalitách v roce 2003
      • odhad relativního rizika poškození zdraví hlukem

      Odborná zpráva za rok 2002 Odborná zpráva za rok 2002 (332,79 KB)

      • hodnocení výsledků měření hluku v monitorovaných lokalitách v roce 2002
      • hodnocení trendů vývoje hluku v letech 1994 - 2002
      • hodnocení výsledků dotazníkového šetření provedeného v roce 2002

       Nahoru