SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Lidský biomonitoring » Výsledky lidského biomonitoringu české populace
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výsledky lidského biomonitoringu české populace

Výsledky lidského biomonitoringu jsou uvedeny za jednotlivé roky ve výročních zprávách.


 

Odborna_biolmon_20.pdf Odborná zpráva za rok 2020 (586.88 KB)

 • populační skupina: dospělí
 • sledované parametry: PFAS - per- a polyfluorované alkylované sloučeniny

6_Odborna_biolmon_19.pdf Odborná zpráva za rok 2019 (819.13 KB)

 • populační skupina: děti
 • sledované parametry: bisfenoly A, S, F

Odborna_HBM_2018.pdf Odborná zpráva za rok 2018 (744.22 KB)

 • populační skupina: dospělí (dárci krve)
 • sledované parametry: perfluorované sloučeniny, metabolity ftalátů, kadmium, jód, metabolity vitaminu D (25-hydroxyvitamin D)

Odborna_biolmon_2017.pdf Odborná zpráva za rok 2017 (1,69 MB)

 • populační skupina: kojící matky
 • sledované parametry: indikátorové kongenery PCB a chlorované pesticidy, perfluorované sloučeniny a jejich deriváty, bromované zpomalovače hoření a jejich deriváty, trans-mastné kyseliny

Biomonitoring_2016.pdf Odborná zpráva za rok 2016 (985,37 KB)

 • populační skupina: děti
 • sledované parametry: kovy a stopové prvky, kreatinin, vybrané metabolity ftalátů, 25-hydroxyvitamin D, jód

Odborna_zprava_biolmon_15.pdf Odborná zpráva za rok 2015 (1,28 MB)

 • populační skupina: dospělí (dárci krve)
 • sledované parametry: kovy a stopové prvky, kreatinin, vybrané indikátorové kongenery PCB a organochlorované pesticidy, perfluorované sloučeniny a jejich deriváty, bromované zpomalovače hoření a jejich deriváty, hodnoty celkového cholesterolu a triacyglycerolu

Odborna_biolmon_2014_def.pdf Odborná zpráva za rok 2014 (474,45 KB)

 • populační skupina: kojící matky
 • sledované parametry: rtuť, vybrané indikátorové kongenery PCB a chlorované pesticidy, perfluorované sloučeniny a jejich deriváty, bromované zpomalovače hoření a jejich deriváty

Odborna_biolmon_13.pdf Odborná zpráva za rok 2013 (1,03 MB)

 • populační skupiny: dospělí (studenti VŠ), dodatečné výsledky analýz mateřského mléka
 • sledované parametry: polyaromatické uhlovodíky, bisfenol A, metabolity ftalátů, kreatinin, perfluorované sloučeniny a jejich deriváty, polybromované difenylétery a jejich deriváty

Biomonitoring_2011.pdf Odborná zpráva za roky 2009 - 2011 (867,64 KB)

 • populační skupiny: dospělí (dárci krve), kojící matky
 • sledované parametry: indikátorové kongenery PCB a chlorované pesticidy

Odborna_biomonitoring_09.pdf Odborná zpráva za rok 2009 (432,09 KB)

 • populační skupiny: dospělí (dárci krve), kojící matky
 • sledované parametry: kovy a stopové prvky, kotinin, kreatinin, indikátorové kongenery PCB a chlorované pesticidy, cytogenetická analýza
 • mutagenita suspendovaného prachu (PM10) v ovzduší

Odborná zpráva za rok 2008.pdf Odborná zpráva za rok 2008 (660,94 KB)

 • populační skupiny: děti, kojící matky
 • sledované parametry: kovy a stopové prvky, kotinin, kreatinin, indikátorové kongenery PCB a chlorované pesticidy, cytogenetická analýza
 • mutagenita suspendovaného prachu (PM10) v ovzduší

Odb_zprava_genet_07.pdf Odborná zpráva za rok 2007 (371,36 KB)

 • populační skupiny: dospělí (dárci krve), kojící matky
 • sledované parametry: kovy a stopové prvky, kotinin, kreatinin, indikátorové kongenery PCB a chlorované pesticidy, cytogenetická analýza
 • mutagenita suspendovaného prachu (PM10) v ovzduší

biologicky_monitoring_06.pdf Odborná zpráva za rok 2006 (488,57 KB)

 • populační skupiny: děti, kojící matky
 • sledované parametry: kovy a stopové prvky, indikátorové kongenery PCB a chlorované pesticidy, cytogenetická analýza
 • mutagenita suspendovaného prachu (PM10) v ovzduší

biologicky_monitoring_05.pdf Odborná zpráva za rok 2005 (440,24 KB)

 • populační skupiny: dospělí (dárci krve), kojící matky
 • sledované parametry: kovy a stopové prvky, ochratoxin A, indikátorové kongenery PCB a chlorované pesticidy, cytogenetická analýza
 • mutagenita suspendovaného prachu (PM10) v ovzduší

biologicky_monitoring_94_04.pdf Odborná zpráva za období 1994 - 2004 (738,15 KB)

 • populační skupiny: dospělí (dárci krve), děti, ženy v porodnici, zemřelí
 • sledované parametry: kovy a stopové prvky, dusičnany a fluoridy, mykotoxiny, indikátorové kongenery PCB a chlorované pesticidy, polychlorované dioxiny a dibenzofurany, polycyklické aromatické uhlovodíky – metabolity, ftaláty, malondialdehyd, cytogenetická analýza
 • mutagenita suspendovaného prachu (PM10) v ovzduší

 

Souhrnné zprávy celého monitoringu zdravotních rizik ze životního prostředí SZÚ, včetně kapitoly 6 (lidský biomonitoring):

SZU_Report_2021_web_2.pdf Souhrnná zpráva za rok 2020 (2.80 MB) - kapitola 6, str. 58-63

SZU_Report_19.pdf Souhrnná zpráva za rok 2019 (5.40 MB) - kapitola 6, str. 60-63 

Souhrnna_zprava_2018.pdf Souhrnná zpráva za rok 2018 (2.46 MB) - kapitola 6, str. 52-60

SZU_2017_BOOK_new.pdf Souhrnná zpráva za rok 2017 (4,96 MB) - kapitola 6, str. 52-59

Souhrnna_zprava_2016.pdf Souhrnná zpráva za rok 2016 (1,67 MB) - kapitola 6, str. 61-71

Souhrnna_15_CD.pdf Souhrnná zpráva za rok 2015 (2,76 MB) - kapitola 6, str. 57-70

Szu_15_CD.pdf Souhrnná zpráva za rok 2014 (1,83 MB) - kapitola 6, str. 58-68

Souhrnná zpráva za rok 2013.pdf Souhrnná zpráva za rok 2013 (1,26 MB) - kapitola 6, str. 65-80

Souhrnná zpráva za rok 2012 Souhrnná zpráva za rok 2012 (2,42 MB) - kapitola 6, str. 60-64

Szu_12.pdf Souhrnná zpráva za rok 2011 (1,46 MB) - kapitola 6, str. 60-63

Szu_11.pdf Souhrnná zpráva za rok 2010 (1,67 MB) - kapitola 6, str. 50-55

Szu_10.pdf Souhrnná zpráva za rok 2009 (2,02 MB) - kapitola 6, str. 55-64

souhrnna_08.pdf Souhrnná zpráva za rok 2008 (1,25 MB) - kapitola 6, str. 51-62

Szu_08cz.pdf Souhrnná zpráva za rok 2007 (2,18 MB) - kapitola 8, str. 57-71

souhrnna_06.pdf Souhrnná zpráva za rok 2006 (3,50 MB) - kapitola 8, str. 55-64

souhrnna_05.pdf Souhrnná zpráva za rok 2005 (3,17 MB) - kapitola 8, str. 68-78

Nahoru