SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Lidský biomonitoring » Publikační činnost
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Publikační činnost

Vybrané publikační aktivity pracovníků skupiny pro Biologický monitoring.


Články

2020

Černá, M., Pinkr Grafnetterová, A., Dvořáková, D., Pulkrabová, J., Malý, M., Janoš, T., Vodrážková, N., Tupá, Z., Puklová, V. Biomonitoring of PFOA, PFOS and PFNA in human milk from Czech Republic, time trends and estimation of infant's daily intake. Environmental Research, 2020,188, 109763.

2019

Puklová, V., Janoš, T., Sochorová, L., Vavrouš, A., Vrbík, K., Fialová, A., Hanzlíková, L.,  Černá, M. Exposure to Mixed Phthalates in Czech Preschool and School Children. Arch Environ Contam Toxicol, 2019, 77(4):471-479.

2018

Rentschler, G., Rodushkin, I., Cerna, M., Chen, Ch., Harari, F., Harari, R., Horvat, M., Hruba, F., Kasparova, L., Koppova, K., Krskova, A., Krsnik, M., Laamech, J., Li, Y.-F., Löfmark, L., Lundh, T., Lundström, N.-G., Lyoussi, B., Mazej, D., Osredkar, J., Pawlas, K., Pawlas, N., Prokopowicz, A., Skerfving, S., Snoj Tratnik, J., Spevackova, V., Spiric, Z., Sundkvist, A., Strömberg, U., Vadla, D., Wranova, K., Zizi, S., Bergdahl, I., A.: Platinum, palladium, rhodium, molybdenum and strontium in blood of urban women in nine countries. Int. J. Hyg. Environ. Health, 2018, 221, 2, 223-230. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2017.10.017 

Hanzlíková, L., Sochorová, L., Puklová, V., Černá, M., Fialová, A., Vosátková, M., Bičíková, M., Kubínová, R.: Jsou české děti dostatečně zásobeny vitaminem D? Vox Pediatriae, Praha: SPLDD ČR, 2018, 1, 34-35.

2017

Forysová, K., Pinkr-Grafnetterová, A., Malý, M., Krsková, A., Mráz, J., Kašparová, L., Čejchanová, M., Sochorová, L., Rödlová, S., Černá, M.: Urinary Cadmium and Cotinine Levels and Hair Mercury Levels in Czech Children and Their Mothers Within the Framework of the COPHES/DEMOCOPHES Projects. Arch Environ Contam Toxicol, 2017, 73, 421-430.

Černá, M., Puklová, V., Hanzlíková, L., Sochorová, L., Kubínová, R.: 25 years of HBM in the Czech Republic. Int. J. Hyg. Environ. Health, 2017, 220, 2, 3-5. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2016.08.004

Sochorová, L., Hanzlíková, L., Černá, M., Drgáčová, A., Fialová, A., Švarcová, A., Gramblička, T., Pulkrabová, J.: Perfluorinated alkylated substances and brominated flame retardants in serum of the Czech adult population. Int. J. Hyg. Environ. Health, 2017, 220, 2, 235-243. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2016.09.003 

2015

Černá, M., malý, M., Rudnai, P., Középesy, S., Náray, M., Halzlová, K., Jajcaj, M., Grafnetterová, A., Krsková, A, Antošová, D., Forysová, K., DenHondo, E., Schoeters, G., Joas, R., Casteleyn, L., Joas, A., Biot, P., aerts, D., Angerer, J., Bloemen, L., Castaño, A., Esteban, M., Koch, H.M., Kolossa-Gehring, M., Gutleb, A.C., Pavloušková, J., Vrbík, K. Case study: Possible differences in phthalates exposure among the Czech, Hungarian, and Slovak populations identified based on the DEMOCOPHES pilot study results. Environmental research 141, 2015, 118-124.

Pinkr Grafnetterová, A., Vrbík, K., Malý, M., Pavloušková, J., Krsková, A., Drgáčová, A., Jiřík, V., Rödlová, S., Černá, M.: Hladiny metabolitů ftalátů, polyaromatických uhlovodíků a bisfenolu A v moči českých studentů (pilotní studie) (Levels of Metabolites of Phthalates, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Bisphenol A in Urine of Czech Students (Pilot Study). Hygiena, 2015, 60, 3, 97-101.

2014

Rambousková, J., Krsková, A., Slavíková, M., Čejchanová, M., Černá, M.: Blood levels of lead, cadmium, and mercury in the elderly living in institutionalized care in the Czech Republic. Experimental Gerontology, 2014, 8-13.

Černá, M., Malý, M., Rudnai, P., Középesy, S., Náray, M., Hanzlová, K.: Case study: Possible differences in phthalates exposure aminy the Czech, Hungarian, and Slovak populations identified based on the DEMOCOPHES pilot study results. Environ. Res., 2014.

2013

Rambousková, J., Krsková, A., Slavíková, M., Čejchanová, M., Wranová, K., Procházka, B., Černá, M.: Trace elements in the blood of institutionalized elderly in the Czech Republic. Archives of Gerontology and Geriatrics., 2013, 389-394. 

2012

Černá, M., Krsková, A., Čejchanová, M., Spěváčková, V.: Human biomonitoring in the Czech Republic: An overview. Int. J. Hyg. Environ. Health, 2012, 109-119.

Mikeš, O., Čupr, P. Kohút, L., Krsková, A., Černá, M.: Fifteen years of monitoring of POPs in the breast milk, Czech Republic, 1994-2009: trends and factors. Environ.Sci.Pollut. Res., 2012, 19:1936-1943.

2010

Puklová, V., Krsková, A., Černá, M., Čejchanová, M., Řehůřková, I., Ruprich, J., Kratzer, K., Kubínová, R., Zimová, M.: The mercury burden of the Czech population: An integrated approach. Int. J. Hyg. Environ. Health, 2010, 213, 243-251.

Černá, M., Krsková, A.: Biomonitoring - význam a použití pro hodnocení expozice populace chemickým (toxickým) látkám z prostředí. Prakt. Lék., 2010, 90, 8, 474-479.

Krsková, A., Spěváčková, V., Čejchanová, M., Šmíd, J., Wranová, K., Černá, M.: Hladiny olova, kadmia a rtuti v krvi českých školních dětí sledovaných v rámci 6. RP EU (projekt PHIME) - srovnání s výsledky biomonitoringu v Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva. Hygiena, 2010, 55, 3, 92-95.

Smolders, R., Alimonti, A., Černá, M., Den Hond, E., Kristiansen, J., Palkovicova, L., Ranft, U., Seldén, A. I., Telišman, S., Schoeters, G.: Availability and comparability of human biomonitoring data across Europe: A case-study on blood-lead levels. Sci. Total Environ., 2010, 408, 1437–1445.

Černá, M., Bencko, V., Brabec, M., Šmíd, J., Krsková, A., Jech, L.: Exposure assessment of breast-fed infants in the Czech Republic to indicator PCBs and selected chlorinated pesticides: Area-related differences. Chemosphere, 2010, 78, 160-168

2009

Wranová, K., Čejchanová, M., Spěváčková, V., Korunová, V., Vobecký, M., Spěváček, V.: Mercury and methylmercury in Hair of Selected Groups of Czech Population. Cent. Eur. J. Publ. Health, 2009, 17, 1, 36-40.

2008

Černá, M., Spěváčková, V., Batáriová, A., Čejchanová, M., Šmíd, J., Beneš, B. Hladiny olova v krvi české dospělé a dětské neexponované populace. České pracovní lékařství, 2008, 9, 2-3, 67-71. ISSN 1212-6721.

Hrnčířová, D., Batáriová, A., Černá, M., Procházka, B., Dlouhý, P., Anděl, M.: Exposure of Prague´s homeless population to lead and cadmium, compared to Prague´s general population. Int. J. Hyg. Environ. Health, 2008, 211, 5-6, 580-586. ISSN 1438-4639.

Černá, M., Batáriová, A., Spěváčková, V., Čejchanová, M., Wranová, K., Beneš, B., Šmíd, J.: Levels of selected trace elements in blood of Czech school children and women. Cell Biol Toxicol, 2008, 24 (Suppl 1), S9. ISSN 0742-2091.

Černá, M., Malý, M., Grabic, R., Batáriová, A., Šmíd, J., Beneš, B.: Serum concentrations of indicator PCB congeners in the Czech adult population. Chemosphere, 2008, 72, 1124-1131.

Čejchanová, M., Spěváčková, V., Kratzer, K., Wranová, K., Spěváček, V., Beneš, B.: Determination of mercury and methylmercury in hair of the Czech children's population. Biological Trace Element Research, 2008, 121, 2, 97-105.

2007

Černá, M., Spěváčková, V., Batáriová, A., Šmíd, J., Čejchanová, M., Očadlíková, D., Bavorová, H., Beneš, B., Kubínová, R.: Human biomonitoring system in the Czech Republic. Int. J. Hyg. Environ. Health, 2007, 210, 495-499.

 

Šrám, R. J., Rössner, P., Beskid O., Bavorová, H., Očadlíková, D., Solanský, I., Albertini, R. J.: Chromosomal abberation frequencies determined by conventional metods: Parallel increases over time in the region of a petrochemical industry and throughout the Czech Republic. Chemico-Biological Interactions, 2007, 166, 239-244.

 

Šrám, R. J., Beskid, O., Binková, B., Chvátalová, I., Lněničková, Z., Milcová, A., Solanský, I., Tulupová, E., Bavorová, H., Očadlíková, D., Farmer, P. B.: Chromosomal aberrations in environmentally exposed population in relation to metabolic and DNA repair genes polymorphisms. Mutation Research, 2007, 620, 22-33.

 

2006

Batáriová, A., Spěváčková, V., Beneš, B., Čejchanová, M., Šmíd, J., Černá, M.: Blood and urine levels of Pb, Cd and Hg in the general population of the Czech Republic and proposed reference values. Int. J. Hyg. Environ. Health, 2006, 209, 359-366.

 

Malíř, F., Ostrý, V., Grosse, Y., Roubal, T., Škarková, J., Ruprich, J.: Monitoring the mycotoxins in food and their biomarkers in the Czech Republic. Mol. Nutr. Food Res, 2006, 50, 6, 513-518.

 

Šrám, R. J.,Rössner, P., Rubeš, J., Beskid, O., Dušek, Z., Chvátalová, I., Schmuczerová, J., Milcová, A., Solanský, I., Bavorová, H., Očadlíková, D., Kopečná, O., Musilová, P.: Possible genetic damage in the Czech nuclear power plant workers. Mutation Research, 2006, 29, 593, 1-2, 50-63.

 

2005

Kliment, V., Kubínová, R., Černá, M., Cikrt, M., Kazmarová, H., Kratěnová, J., Kratzer, K., Ruprich, J., Valešová, K., Zimová, M., Denková, P.: Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva v ČR ve vztahu k životnímu prostředí – souhrnné výsledky za období 1994-2003. Česká a Slovenská Hygiena, 2005, 3, 85-94.

 

Beneš, B., Spěváčková, V., Šmíd, J., Batáriová, A., Čejchanová M., Zítková, L.: Effects of age, BMI, smoking and contraception on levels of Cu, Se and Zn in the blood of the population in the Czech Republic. Cent. Eur. J. Publ. Health, 2005, 13, 4, 202-207.

 

Rössner, P., Boffetta, P., Ceppi, M., Bonassi, S., Šmerhovský, Z., Landa, K., Jůzová, D., Šrám, R. J.: Chromosomal Aberrations in Lymphocytes of Healthy Subjects and Risk of Cancer. Environ. Health Perspect., 2005, 113, 5, 517-520.

 

Puklová, V., Batáriová, A., Černá, M., Kotlík, B., Kratzer, K., Melicharčík, J., Ruprich, J., Řehůřková, I., Spěváčková, V.: Cadmium exposure pathways in the Czech urban population. Cent. Eur. J. Publ. Health, 2005, 13, 1, 11-19.

 

Batáriová, A., Černá M., Spěváčková, V., Beneš, B., Šmíd, J.: Whole Blood Selenium Content in Healthy Adults in the Czech Republic. Sci. Total Environ., 2005, 338, 183-186.

 

2004

Šrám, R. J., Rössner, P., Šmerhovský, Z.: Cytogenetic analysis and occupational health in the Czech Republic. Mutation Research, 2004, 566, 21-48. Bencko, V., Černá, M., Jech, L., Šmíd, J.: Exposure of Brest-fed children in the Czech Republic to PCDDs, PCDFs, and dioxin-like PCBs. Environ. Toxicol. Pharmacol., 2004, 18, 83-90.

 

Černá, M., Bajgar, L., Crhová, Š., Grabic, R., Kozák, J., Kratěnová, J., Malý, M., Volf, J., Šmíd, J., Žejglicová, K.: Levels of PCDDs, PCDFs, and PCBs in the blood of the non-occupationally exposed residents living in the vicinity of a chemical plant, comparison with a background level for the Czech population. Organohalogen Compounds, 2004, 66, 2637-3641.

 

Černá, M., Spěváčková, V., Beneš, B., Čejchanová, M., Batáriová, A., Šmíd, J.: Biomonitoring III. Výsledky analýzy vybraných toxických stopových prvků (Pb, Cd, Hg) v krvi české populace. Česká a Slovenská Hygiena, 2004, 1, 4-6.

 

Pastorková, A., Černá, M., Šmíd, J., Vrbíková, V.: Mutagenicity of airborne particulate matter PM10. Cent. Eur. J. Publ. Health, 2004, 12, Suppl., S72-S75.

 

Spěváčková, V., Korunová, V., Čejchanová, M., Vobecký, M.: Sampling procedure and a radio-indicator study of Mercury in whole blood by using an AMA 254 atomic absorption spectrometer. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2004, 380, 346-350.

 

2003

Beneš, B., Sladká, J., Spěváčková, V., Šmíd, J.: Determination of normal concentration levels of Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Se and Zn in hair of the children population in the Czech Republic. Cent. Eur. J. Publ. Health, 2003, 11, 4, 184-186.

 

Černá, M., Šmíd, J., Svobodník, J., Grabic, R., Crhová, Š., Kubínová, R.: Monitoring of selected polyhalogenated hydrocarbons in breast milk: Czech Republic, 1994 to 2001. FEB, 2003, 12, 2, 203-207.

 

Sysalová, J., Spěváčková, V.: A study of sample mineralization methods for arsenic analysis of blood and urine by hydride generation and graphite furnace atomic absorption spectrometry. Cent. Europ. J. of Chemistry, 2003, 2, 108-120.

 

2002

Černá, M., Pastorková, A.: Bacterial urinary mutagenicity test for monitoring of exposure to genotoxic compounds: A review. Cent. Eur. J. Publ. Health, 2002, 10, 3, 124-129.

 

Beneš, B., Černá, M., Batáriová, A., Šmíd, J.: Monitorování zdravotního stavu populace ve vztahu k prostředí: Jodurie u české populace v období 1995-2000. Hygiena, 2002, 47, 3, 157-161.

 

Spěváčková, V., Čejchanová, M., Černá, M., Spěváček, V., Šmíd, J., Beneš, B.: Population-based biomonitoring in the Czech Republic: urinary arsenic. J. Environ. Monit., 2002, 4, 796-798.

 

Beneš, B., Spěváčková, V., Šmíd, J., Čejchanová, M., Kaplanová, E., Černá, M., Gajewská, V., Blatný, J.: Determination of normal concentration levels of Cd, Pb, Hg, Cu, Zn and Se in urine of the population in the Czech Republic. Cent. Eur. J. Publ. Health, 2002, 10, 1-2, 3-5.

 

Rössner, P., Bavorová, H., Očadlíková, D., Švandová, E., Šrám, R. J.: Chromosomal aberrations in peripheral lymphocytes of children as biomarkers of environmental exposure and life style. Toxicology Letters, 2002, 134, 79-85.

 

2001

Černá, M., Spěváčková, V., Beneš, B., Čejchanová, M., Šmíd, J.: Reference values of lead and cadmium in blood of Czech population. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2001, 14, 2, 189-192.

 

Beneš, B., Spěváčková, V., Čejchanová, M., Šmíd, J., Švandová, E.: Retrospective study of concentration levels of Pb, Cd, Cu, and Se in serum of the Czech population in time period 1970-1999. Cent. Eur. J. Publ. Health, 2001, 9, 4, 190-195.

 

Puklová, V., Černá, M., Šmíd, J., Kožíšek, F., Kratzer, K., Ruprich, J., Řehůřková, I., Kotlík, B., Zimová, M.: Copper saturation pathways of the urban population in the Czech Republic. Cent. Eur. J. Publ. Health, 2001, 9, 3, 119-125.

 

2000

Beneš, B., Spěváčková, V., Šmíd, J., Čejchanová, M., Černá, M., Šubrt, P., Mareček, J.: The concentration levels of Cd, Pb, Hg, Cu, Zn and Se in blood of the population of the Czech Republic. Cent. Eur. J. Publ. Health, 2000, 8, 2, 117-120.

 

Beneš, B., Jakubec, K., Spěváčková, V., Šmíd, J.: Determination of Thirty Two Elements in Human Autopsy Tissue. Biol. Trace Elem. Res., 2000, 75, 1-3, 195-203.

 

1999

Spěváčková, V., Šmíd, J.: Determination of lead in teeth of children for monitoring purposes by ETAAS. Spectrochimica Acta, B, 1999, 54, 865-871.

 

Černá, M., Pastorková, A., Vrbíková, V., Šmíd, J., Rössner, P.: Mutagenicity monitoring of airborne particulate matter (PM10) in the Czech Republic. Mutation Research, 1999, 444, 373-386.

 

 

Sborníky

  

Korunová, V., Čejchanová, M., Spěváčková, V., Wranová, K., Vobecký, M.: Problems encountered with the mercury and methylmercury hair analysis. Sborník abstrakt z XIXth Slovak - Czech Spectroscopic Conference, October 12 - 16, 2008, Častá - Papírnička, str. 99, Slovensko, ISBN 978-80-223-2557-8.

 

Wranová, K., Spěváčková, V., Čejchanová, M., Korunová, V., Vobecký, M., Spěváček, V.: Mercury and Methylmercury in Hair of Selected Groups of Czech Population. Sborník abstrakt ze 4th International Conference on Trace Element Speciation in Bioanalytical and Environmental Science, München 25. - 29 .5. 2008, str. 67.

 

Čejchanová, M., Wranová, K., Spěváčková, V., Korunová, V., Vobecký, M.: Problematika rtuti a methylrtuti ve vlasech. Medlov 2. - 4. 9. 2008, Sborník přednášek z 42. semináře Mikroelementy 2008, str. 30-37. ISBN 978-80-86380-44-5.

 

Spěváčková, V., Černá, M., Čejchanová, M., Batáriová, A., Šmíd, J., Puklová V.: Toxické prvky v biologickém monitoringu – historie a současnost. Medlov 2. - 4. 9. 2008, Sborník přednášek z 42. semináře Mikroelementy 2008, str. 18-24. ISBN 978-80-86380-44-5.

 

Černá, M., Batáriová, A., Spěváčková, V., Čejchanová, M., Wranová, K., Beneš, B., Šmíd, J.: Levels of selected trace elements in blood of Czech school children and women. Poster na konferenci Trace elements in diet, nutrition and health: essentiality and toxicity (21. – 26. 10. 2007, Hersonissos, Kréta). Sborník.

 

Batáriová, A., Šmíd, J., Černá, M., Spěváčková, V., Čejchanová, M.: Biologický monitoring – kovy u dětské populace v roce 2006. Přednáška na 12. konferenci monitoringu a konferenci hygieny životního prostředí (2. až 4. 10. 2007, Milovy). Sborník, s. 20.

 

Černá, M., Batáriová, A., Spěváčková, V., Čejchanová, M., Wranová, K., Beneš, B., Šmíd, J.: Hladiny rtuti v organismu české populace – jsou důvody ke znepokojení?. Přednáška na 12. konferenci monitoringu a konferenci hygieny životního prostředí (2. až 4. 10. 2007, Milovy. Sborník, s. 18.

 

Černá, M., Grabic, R., Šmíd, J., Batáriová, A., Beneš, B., Malý, M., Bencko, V.: Biomonitoring of PCBs in human milk and blood serum in the Czech population – time trends and regional variability. Poster na 19th Conference of the International Society for Environmental Epidemiology (ISEE) (5. až 9. 9. 2007, Mexiko). Sborník, s. 471.

 

Černá, M., Spěváčková, V., Batáriová, A., Šmíd, J., Čejchanová, M.: Levels of lead, cadmium and mercury in blood and urine of the Czech school children. Poster na 19th Conference of the International Society for Environmental Epidemiology (ISEE) (5. až 9. 9. 2007, Mexiko). Sborník, s. 425.

 

Čejchanová, M., Wranová, K., Spěváčková, V., Korunová, V., Vobecký, M.: Stanovení rtuti a methylrtuti ve vlasech pomocí AMA 254 a radioindikátorovou metodou. Poster na 13. Spektroskopické konferenci v Lednici (18. až 21. 6. 2007). Sborník abstrakt.

 

Batáriová, A., Spěváčková, V., Černá, M., Šmíd, J., Čejchanová, M., Malíř, F., Grabic, R.: Biologický monitoring – koncentrace vybraných xenobiotik z prostředí u profesionálně neexponované populace v roce 2006. Přednáška na 12. mezioborové Česko-Slovenské toxikologické konferenci (11. až 13. 6. 2007, Praha). Sborník, s. 13.

 

Černá, M., Batáriová, A., Šmíd, J., Očadlíková, D.: Co nového v biomonitorování expozice xenobiotikům prostředí. Přednáška na 30. pracovních dnech České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti (9. až 11. 5. 2007, Brno). Sborník, s. 29.

 

Batáriová, A., Černá, M., Šmíd, J., Spěváčková, V., Čejchanová, M.: The project of biological monitoring in the Czech Republic – levels of Pb and Hg in the blood and urine of children. Poster na International Symposium – Epidemiology of toxic metals – problems and solutions (25. 4. 2007, Portorož, Slovinsko). Poster Abstracts, s. 16.

 

Spěváčková, V., Čejchanová, M., Kratzer, K., Wranová, K., Korunová, V., Spěváček, V.: Determination of mercury and methylmercury in hair pilot study. Přednáška na mezinárodní konferenci CANAS (19. až 22. 3. 2007 Konstanz, SRN). Sborník abstrakt.

 

Batáriová, A., Černá, M., Kubačková, J., Šmíd, J.: Vývoj jodurie v průběho biologického monitorování 1995-2005. Přednáška na VIII. konference u příležitosti Dne jódu – Jódový deficit a jeho prevence (6. 3. 2007, České Budějovice). Sborník, s. 22.

 

Černá, M., Batáriová, A., Šmíd, J.: Biomonitoring expozice ostravské populace xenobiotikům prostředí v rámci MZSO – první vysledky. Přenáška na 7. ročníku konference Slezské dny preventivní medicíny (7. až 9. 2. 2007, Lázně Darkov, Karviná). Sborník, s. 62.

 

 

Ostatní

 

Hanzlíková, L., Sochorová, L.: Jsou české děti dostatečně zásobeny vitaminem D? Přednáška na XII. ročníku konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2017 (24. 11. 2017). Konference_Vyziva_2017.pdf Jsou české děti dostatečně zásobeny vitaminem D.pdf (889,03 KB)

 

Sochorová, L., Hanzlíková, L., Černá, M., Drgáčová, A., Fialová, A., Švarcová, A., Pulkrabová, J.: Perfluorinated alkylated substances and brominated flame retardants in serum of the Czech adult population. Poster na konferenci: Second International Berlin Human Biomonitoring Conference 2016 (17. - 19. 4. 2016, Berlín).

 

Černá, M., Sochorová, L., Hanzlíková, L., Čejchanová, M., Lanková, D., Malý, M.: Czech human biomonitoring system enters the third decade of its aktivity. Poster na konferenci: Second International Berlin Human Biomonitoring Conference 2016 (17. - 19. 4. 2016, Berlín).

 

Hanzlíková, L., Sochorová, L., Černá, M., Drgáčová, A., Fialová, A., Lanková. D., Pulkrabová, J.: Biomonitoring of perfluorinated alkylated substances (PFASs) in human milk. Poster na konferenci: Central and Eastern European Conference on Health and Environment (CEECHE 2016) (10. - 14. 4. 2016, Praha).

 

Černá, M., Sochorová, L., Rödlová, S., Malý, M.: Exposure of the Czech population to chlorinated pesticides and PCBs using archived serum samples (1970 to 1990); risk assessment approach. Poster na konferenci: Central and Eastern European Conference on Health and Environment (CEECHE 2016) (10. - 14. 4. 2016, Praha).

 

Očadlíková, D., Bavorová, H., Šmíd, J.: Metody biologického monitorování genotoxických účinků faktorů prostředí. Cytogenetická analýza periferních lymfocytů (aktualizace). AHEM 2007.

 
Černá, M., Šmíd, J., Batáriová, A., Kubínová, R.: Monitoring of organohalogens body burden of the Czech population. Environmental Health in Central and Eastern Europe, edited by K. C. Donnelly and Leslie H. Cizmas, Springer, 2006, chapter 29, p. 243-249. ISBN: 1-4042-4844-0.

Nahoru