Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Ionizující záření » Radonový program
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Radonový program


V roce 2009 schválila vláda ČR již třetí dekádu Radonového programu, který řídí Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a v praxi realizuje Státní ústav radiační ochrany (SÚRO). Ministerstvu zdravotnictví uložila vláda přípravu a zpracování aktuálních informačních materiálůí s cílem zvýšit informování veřejnosti a tím ochranu veřejného zdraví před ozářením z přírodních zdraojů. Ministr zdravotnictví ČR jmenoval MUDr. A. Lajčíkovou, CSc. ze Státního zdravotního ústavu v Praze rezortním zástupcem v tomto preventivním programu.  Kromě publikačních aktivit v odborném tisku pro lékaře i techniky byl připraven informační leták, který je zde ke stažení.

Radonový program.pdf Radonový program.pdf

Nahoru