Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Biologický monitoring » Sledování chlorovaných organických látek (DDT)...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Sledování chlorovaných organických látek (DDT) v mateřském mléku v ČR

V rámci „Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí“ jsou u nás persistentní látky pravidelně zjišťovány v mateřském mléce od roku 1994 s cílem sledovat vývoj v čase v souvislosti s regulací jejich vstupu do prostředí.  Skutečnost, že monitorování expozice těmto látkám je založeno na analýze mateřského mléka, je emočně velice citlivá, výsledky jsou silně vnímány laickou veřejností a někdy mylně interpretovány jako signál rizika pro kojené dítě. Výsledky však mají čistě indikační charakter a ve vztahu ke kojenému dítěti nejsou a nemohou být v žádném případě interpretovány jako zdravotní riziko. 


Koncept_web_POPs_final.pdf Sledování chlorovaných organických látek (DDT) v mateřském mléku v ČR (PDF 256 KB)

Nahoru