SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Lidský biomonitoring » Per- a polyfluoroalkylované sloučeniny
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Per- a polyfluoroalkylované sloučeniny

Per- a polyfluoroalkylované sloučeniny je velká skupina látek, které jsou pro své výhodné vlastnosti široce používány v mnoha výrobních odvětvích. Přírodě jsou zcela neznámé, a ta proto nemá žádné mechanismy k jejich rozkladu. Šíří se na velké vzdálenosti a kumulují se v živých organismech. O řadě sloučenin z těch nemnoha, které byly zkoumány, je známo, že poškozují zdraví - zvyšují hladinu cholesterolu a poškozují játra, podílejí se na vzniku karcinomů, např. ledvin a prostaty, rozvracejí hormonální rovnováhu, zejména u dětí poškozují imunitní systém a mohou negativně působit na vývoj plodu.


Jejich staršími dlouhodobě používanými zástupci jsou perfluorooktanová kyselina (PFOA) a perfluorooktansulfonát (PFOS). Jejich použití je velmi široké:  v hasicích pěnách, k odpuzení vody a oleje v textiliích, kůži, ale i v potravinových obalech, a v kosmetice. Používají se při výrobě polovodičů, medicínských potřeb, přípravků na ochranu rostlin, biocidů, přísad do krmiv, léčiv a barev. Výroba a použití starších PFAS s dlouhým uhlíkovým řetězcem (např. PFOA, PFOS) jsou regulovány pomocí výjimek v rámci Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách a nařízením REACH. V uplynulých dvou dekádách však bylo syntetizováno velmi mnoho tzv. „nových“ PFAS,které však často mají podobné negativní zdravotní účinky.

Cestami expozice je především konzumace kontaminovaných potravin a pitné vody, konzumace potravin balených do obalů obsahujících PFAS (obaly na pizzu a popcorn, na jídla typu fast food), vdechování prachu ve vnitřním prostředí, nebo přenos z ruky do úst z povrchů ošetřených materiálů (čalounění, oblečení, koberce), což je potenciálně významné zejména u malých dětí. 

Nahoru