SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN

Kontakt pro média:

Tiskové oddělení
Ing. Klára Doláková, MBA 
tel.: + 420 267 082 210
e-mail: tisk@szu_cz
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Odpady a půda » Odstranění alkoholu s možným obsahem metylalkoholu
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Odstranění alkoholu s možným obsahem metylalkoholu

Stanovisko k odstranění podezřelého alkoholu (s možným obsahem metylalkoholu) od spotřebitelů (občanů) a právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání

 

Na základě konzultace s odborem odpadů MŽP se bude považovat a zařazovat vzniklý odpad z podezřelého alkoholu (s možným obsahem metylalkoholu) jako odpad nebezpečný.

Doporučený postup odstranění výše uvedeného odpadu pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platné znění:

 

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinni ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění předávat tento nebezpečný odpad pouze oprávněným osobám mající souhlas k nakládání s tímto odpadem podle výše citovaného zákona.

Doporučené zařazení podle katalogu odpadů je: 16 03 05* - Organické odpady obsahující nebezpečné látky (nebezpečný odpad).

 

Způsob odstranění odpadu je spálení v zařízení k tomu určeném.

 

 

Doporučený postup odstranění výše uvedeného odpadu pro občany ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platné znění:


Uvedený odpad vzniklý od občanů je podle zákona č.185/2001 Sb., nebezpečnou složkou komunálního odpadu. Původcem odpadu je obec. Obce, podle zákona o odpadech, musí vytvořit systém sběru odpadů od obyvatel. V současné době je sběr nebezpečného odpadu prováděn prostřednictvím sběrných dvorů nebo mobilním sběrem nebezpečných složek komunálních odpadů.

Doporučené zařazení podle katalogu odpadů je: 20 03 99* - Komunální odpady jinak blíže neurčené (nebezpečný odpad).

Způsob odstranění odpadu je spálení v zařízení k tomu určeném.

Nahoru