SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Hluk » Zdroje hluku a jeho měření
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zdroje hluku a jeho měření

Hluková zátěž naší populace je způsobena přibližně ze 40 % z pracovního prostředí a z 60 % z mimopracovního prostředí. Hlavním zdrojem hluku v mimopracovním prostředí je doprava, dále se uplatňuje hluk související s bydlením a s trávením volného času.


  • Zdroje hlukové zátěže v naší populaci se uvádějí přibližně ze 40 % z pracovního prostředí a z 60 % z mimopracovního prostředí. Na úrovni jednotlivce jsou zdroje hlukové zátěže zcela individuální.
  • Ve městech je častým zdrojem hluku doprava, na hlavních dopravních tazích hluk dosahuje přibližně hladin 70-85 dB.
  • Ve stavbách jsou stížnosti obyvatel obvykle směrovány na vnitřní zdroje (výtahy, kotelny, trafostanice, vytápění, chlazení, větrání) a sousedský hluk (hlasité projevy obyvatel, reprodukční zvuková zařízení, provoz koupelen, WC, kanalizace, chladniček, digestoří apod.), ale objektivně nejzávažnější je podíl hluku přicházející zvenčí.
  • Značná část hlukové zátěže pochází z volnočasových aktivit, např. z poslechu reprodukované hudby a zvuku nebo sportovní činnosti (aktivní i pasivní kolektivní sporty, motorismus, střelba).
  • V pracovním prostředí je hluková situace komplikovaná, některé technologie jsou značně hlučné.

Hlavní zdroje hluku

1. dopravní hluk - automobilová, kolejová a letecká doprava

2. hluk v pracovním prostředí - ruční mechanizované nářadí (motorové pily, pneumatická kladiva apod.), důlní stroje, hutnictví, strojírenství (obráběcí stroje), textilní průmysl (tkalcovské stavy), vzduchotechnická zařízení, mobilní zařízení, zemědělství, lesnictví aj.

3. hluk související s bydlením - vestavěné technické vybavení domu (výtahy, kotelny, klimatizace), sanitárně-technické vybavení domu (koupelny, WC), činnost osob v bytě (hovor, rozhlas, TV, vysavač, kuchyňské stroje, myčky, pračky aj.)

4. hluk související s trávením volného času - kulturní a společenská zařízení (divadla, kina, koncertní sály, kluby, poutě aj.), sportovní zařízení (např. hřiště, bazény, střelnice), individuální reprodukce a poslech hudby (přehrávače s reproduktory nebo sluchátky).

 

Měření hluku

Měření hluku se řídí obecně platnými metodikami schválenými Ministerstvem zdravotnictví. Metodické vedení při provádění měření v mimopracovním prostředí zajišťuje Národní referenční laboratoř pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí  v Ústí nad Orlicí.

Měření pro účely zdravotního dozoru provádějí zdravotní ústavy (ZÚ se sídlem v Ústí n. Labem a ZÚ se sídlem v Ostravě) na základě objednávky orgánů ochrany veřejného zdraví.

 

Pro potřeby provádění 24-hodinových měření hluku v rámci Monitoringu zdraví a životního prostředí jsou obecné metodiky měření hluku upřesněny v následujícím manuálu.

Manuál měření hluku 2010 Manuál měření hluku 2010 (205,83 KB)

 

Nahoru