SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Centrum epidemiologie a mikrobiologie
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Centrum epidemiologie a mikrobiologie


 

Vedoucí: MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Centrum epidemiologie a mikrobiologie (CEM) sestává z devíti oddělení, Akreditačního pracoviště CEM a Laboratoře bakteriální genetiky. V CEM pracují Národní referenční laboratoře (NRL), jejichž činnost pokrývá široké spektrum infekčních onemocnění (A - Z infekce) a mikrobiálních agens. V přehledu původců infekčních onemocnění naleznete kontakty na jednotlivá pracoviště vyšetřující daná mikrobiální agens mikrobiální agens (197,67 KB).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Popis činnosti CEM

Činnost NRL v OML je legislativně podložena:

CEM úzce spolupracuje s zejména v programech surveillance infekčních onemocnění (vyhláška číslo 473/2008 Sb.), při spolupráci s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) - hlášení dat do ECDC (TESSy) a při vydávání měsíčníku Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (ISSN 1804-8668).

NRL CEM se podílí na řešení tuzemských výzkumných projektů, spolupracují na řešení zahraničních projektů. Výsledkem řešení výzkumných projektů je rozsáhlá publikační činnost.

Laboratoře OML jsou od roku 2001 akreditovány Českým institutem pro akreditaci (ČIA) a v roce 2010 úspěšně získaly akreditační osvědčení do roku 2014 jako Zkušební laboratoř (č.subjektu 1206.4) podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a jako Zdravotnická laboratoř (č.subjektu 8002) podle ČSN EN ISO 15189.

NRL CEM jsou od roku 2001 akreditovány Českým institutem pro akreditaci (ČIA) a v roce 2010 úspěšně získaly akreditační osvědčení do roku 2014 jako Zkušební laboratoř (č.subjektu 1206.4) podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a jako Zdravotnická laboratoř (č.subjektu 8002) podle ČSN EN ISO 15189.

Akreditační pracoviště CEM (AP CEM) organizuje Externí hodnocení kvality (EHK) pro mikrobiologické laboratoře České republiky (i zahraniční) a od června 2010 je pro tuto činnost v rámci (ESPT SZÚ) akreditováno.


Přehled činnosti

Přehled činností OML v roce 2009 Přehled činností CEM v roce 2009 (4,03 MB)
V roce 2009 bylo Centrum epidemiologie a mikrobiologie pouze jako jedno z oddělení (OML) Centra laboratorních činností.

 

 

Vyhledávací formulář pro:

Při zatržení checkboxu "Hledání v nadpisu článku" vám systém nalezne odkaz na osobní stránku pracovníka, která obsahuje jeho kontaktní informace.
Pro vyhledávání jiných informací použijte standardní vyhledávací formulář.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru