SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni @ szu.cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů... » Národní referenční laboratoř pro mikrobiologii... » Účinnost konzervace kosmetiky
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Účinnost konzervace kosmetiky


Testování a hodnocení účinnosti konzervace kosmetických prostředků

Konzervace kosmetických prostředků slouží jak k ochraně výrobků před rozkladem a znehodnocením způsobeným činností případných kontaminujících mikroorganismů, tak k ochraně spotřebitele během používání kosmetického prostředku. Použití konzervačních látek přitom nemá být nadbytečné, aby se nezvyšovalo riziko vzniku alergií. Podle připravované mezinárodní legislativy musí výrobce hodnotit mikrobiologické riziko svých výrobků a u těch, které nebyly vyhodnoceny jako nerizikové, musí zajistit jak mikrobiologické zkoušení jejich čistoty, tak vhodnou a účinnou konzervaci.

NRL pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí je jediným pracovištěm v ČR, které provádí testování účinnosti konzervace. Laboratoř tuto účinnost ověřuje pro zájemce již ve stadiu vývoje kosmetického prostředku, popř. před uvedením na trh, pomocí standardních tzv. zátěžových neboli přežívacích testů (challenge tests, survival tests). Principem testů je vnesení standardních kultur různých mikroorganismů (bakterií, kvasinek, plísní) do zkoušeného kosmetického výrobku a sledování v určených intervalech během 4 týdnů míry jejich inaktivace působením použitých druhů a koncentrací konzervačních látek při daném složení a fyzikálních vlastnostech výrobku.

Nahoru