SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů... » Národní referenční laboratoř pro mikrobiologii... » Účinnost konzervace kosmetiky
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Účinnost konzervace kosmetiky


Testování a hodnocení účinnosti konzervace kosmetických přípravků

Konzervace kosmetických přípravků slouží jak k ochraně výrobků před rozkladem a znehodnocením způsobeným činností případných kontaminujících mikroorganismů, tak k ochraně spotřebitele během používání kosmetického přípravku. Použití konzervačních látek přitom nemá být nadbytečné, aby se nezvyšovalo riziko vzniku alergií. Podle mezinárodní legislativy (např. EN ISO 29621) musí výrobce hodnotit mikrobiologické riziko svých výrobků a u těch, které nebyly vyhodnoceny jako nerizikové, musí zajistit jak mikrobiologické zkoušení jejich čistoty, tak vhodnou a účinnou konzervaci a její ověření.

NRL pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí je jedním z pracovišť v ČR, které provádí testování účinnosti konzervace akreditovanou metodou podle ČSN EN ISO 11930. Laboratoř tuto účinnost ověřuje pro zájemce již ve stadiu vývoje kosmetického přípravku nebo jako podklad pro hodnocení bezpečnosti kosmetického přípravku, pomocí standardních tzv. zátěžových testů (challenge tests). Principem testů je vnesení standardních kultur různých mikroorganismů (bakterií, kvasinek, plísní) do zkoušeného kosmetického výrobku a sledování v určených intervalech během 4 týdnů míry jejich inaktivace působením použitých druhů a koncentrací konzervačních látek při daném složení a fyzikálních vlastnostech výrobku.

Nahoru