Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení Centra epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení epidemiologie infekčních nemocí » Aktuality » Udělení Řádu T. G. Masaryka I. třídy in...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Udělení Řádu T. G. Masaryka I. třídy in memoriam prof. MUDr. Karlu Raškovi, DrSc.

28. 10. 2021 - Udělení Řádu T. G. Masaryka I. třídy in memoriam lékaři - epidemiologovi, zakladateli moderní československé epidemiologie prof. MUDr. Karlu Raškovi, DrSc., za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.


DEF_web_prof_Raska_091121_2_003_2_.pdf Udělení Řádu T. G. Masaryka I. třídy in memoriam lékaři - epidemiologovi,  prof. MUDr. Karlu Raškovi, DrSc.

Nahoru