Home » Centra » Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva


 

 

Vedoucí: MUDr. Růžena Kubínová

Kontakt: Tel.: +420 267 082 623, e-mail: ruzena.kubinova@szu_cz

Oddělení koordinuje činnosti spojené s realizací Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí a zajišťuje publikování výsledků. Organizuje dotazníková šetření zdravotního stavu obyvatel ČR a biologický monitoring, zabývá se zdravotními riziky zátěže obyvatel hlukem a je odpovědné za tvorbu národních indikátorů zdraví a životního prostředí.


Výzkumná činnost 

MC900431506.PNG

    Nahoru