Oddělení laboratoří toxikogenomiky


Diplomové a dotorandské práce

Témata diplomových a doktorských prací pro sezónu 2009-2010:

1/ Identifikace významných genetických faktorů pro vznik a prognózu sporadických nádorů (prsu, tlustého střeva a slinivky)

2/ Vývoj modelových systémů pro studium molekulárních mechanismů karcinogeneze


Zájemci o toto studium mohou kontaktovat RNDr. Pavla Součka, CSc. na email: psoucek(at)szu.cz© MaRu, 2010