NRL pro experimentální imunotoxikologii


Vedoucí:   MUDr. Dagmar Jírová, CSc.
E-mail:  jirova@szu.cz
 
Národní referenční laboratoř pro experimentální imunotoxikologii provádí výzkumnou, referenční a expertizní činnost. Testuje dermatotoxické, imunotoxické a fototoxické účinky u dermotropních látek a materiálů, jako jsou chemické látky a přípravky, kosmetické prostředky, zdravotnické prostředky a další materiály, které přicházejí do styku s lidským organismem prostřednictvím kůže a/nebo sliznic.
Vyvíjí a zavádí alternativní metody in vitro ve tkáňových kulturách pro náhradu konvenčních metod na zvířatech se zaměřením na testy lokální tolerance, dermální penetrace, fototoxicity a imunotoxicity. Je metodickým centrem ČR pro alternativní metody in vitro ve tkáňových kulturách.
Provádí průkaz specifické funkce aktivních a ochranných látek, které jsou součástí předmětů běžného užívání s využitím alternativních metod in vitro, metod instrumentálních a metod klinických s cílem ochrany a podpory zdraví. Vedoucí NRL je členem Vědeckého výboru Evropského centra pro validaci alternativních metod (ECVAM), které je součástí Společného výzkumného centra Evropské komise.
Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025


  Akreditace  
  Metody  

© MaRu, 2010