Národní referenční centrum pro kosmetiku


Vedoucí:   MUDr. Dagmar Jírová, CSc.
E-mail:  jirova@szu.cz
 
Národní referenční centrum pro kosmetiku reprezentuje pracoviště se specializací v oboru kosmetologie, kosmetické chemie a experimentální a klinické toxikologie.
Provádí výzkumnou, referenční a expertizní činnost, vyvíjí a implementuje metody zkoušení kosmetických prostředků a dalších spotřebních výrobků.
Provádí laboratorní, instrumentální a klinické zkoušky k průkazu bezpečnosti a deklarované funkce u kosmetických prostředků. Identifikuje specifickou funkci aktivních a ochranných látek, které jsou součástí kosmetických prostředků s cílem ochrany a podpory zdraví. Důsledně implementuje a realizuje biologické zkoušky pomocí alternativních metod in vitro ve tkáňových kulturách jako náhradu konvenčních metod in vivo na zvířatech.
Metodicky vede odborné pracovníky orgánů ochrany veřejného zdraví a připravuje legislativu v oblasti kosmetických prostředků.
Vedoucí NRC reprezentuje ČR ve Stálém výboru Evropské Komise pro kosmetiku.
Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025


  Akreditace  
  Metody  

© MaRu, 2010