Národní referenční laboratoř pro ochranu laboratorních zvířat


Vedoucí:  Ing. Jan Bílek
E-mail:  bilek@szu.cz
 
Národní referenční laboratoř (NRL) pro ochranu laboratorních zvířat je zřízená MZ ČR podle zákona č.246 / 92 a doporučení EU.
Pro MZ ČR
    - má zřízenou odbornou komisi pro schvalování projektů pokusů na laboratorních zvířatech,
    - pro rezortní komisi provádí hodnotící činnost
    - vypracovává statistická hlášení pro ústřední komisi na ochranu zvířat proti týrání a komisi EU
Provádí chovatelskou činnost laboratorních zvířat, expertizní činnost a specializovanou laboratorní činnost v oblasti veterinární medicíny se zaměřením na pitvy, histologická vyšetření, bakteriologická vyšetření, serologická vyšetření, parazitologická vyšetření a elektron - mikroskopická vyšetření.


  Akreditace  
  Metody  

© SZÚ, 2010