Move Europe - Evropa v pohybu 2007-2009

Celoevropská kampaň za zlepšení podpory zdraví na pracovišti orientované na zdravý životní styl

Závěry kampaně Move Europe

ukázaly, že cíl posílit prevenci chorob a podporu zdraví na pracovišti byl splněn. Modely dobré praxe ukázaly postupy, kterými lze aktivně přispět ke zdraví pracovníků. Nejsou to předpisy, které je nutno do puntíku vyplnit – každá společnost má své jedinečné podmínky – ale mohou sloužit jako inspirace a stimulace pro podniky, které chtějí s podporou zdraví začít a možná se i vyvarovat chyb. Ze získaných zkušeností vyplývá, že podpora zdraví není jednorázová akce, ale trvalý proces, který sám sebe ovlivňuje a rozvíjí.

Podrobné výsledky a zhodnocení kampaně najdete v angličtině – business report – na webových stránkách ENWHP na následujícím odkazu 7th initiative: Move Europe


Práce má harmonovat se životem- nová kampaň Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

S heslem „Práce v souladu se životem – Move Europe“ začíná nová kampaň Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti. Tato kampaň za lepší duševní zdraví a pohodu na pracovišti si klade za cíl upozornit zaměstnavatele i zaměstnance na možnosti programů a strategií, podporujících duševní zdraví na pracovišti a přispět k včasnému rozeznávání vlastních i cizích problémů. Jako ve všech předchozích kampaních budou identifikovány vyzkoušené a úspěšné postupy v podnicích a organizacích, tak zvané Modely dobré praxe. Výsledkem bude příručka pro vedení podniků a další zainteresované složky.
Společnosti mají nyní příležitost se dozvědět, jak do svých programů podpory zdraví zařadit i oblast duševního zdraví. Na základě svých úspěšných výsledků mohou získat titul Partner Move Europe a právo užívat nové logo.

Všichni zájemci o způsob účasti v kampani naleznou další informace na www.menthealthwork.czEvropská fotografická soutěž - Jak vidíte zdraví a bezpečnost při práci? (Informace v rubrice Zpravodaj)

Zpráva ze slavnostního ukončení kampaně Move Europe - Evropa v pohybu v Perugii- čtěte v rubrice Zpravodaj

Otevřený dopis návštěvníkům stránek

Nejlepší podniky obdržely logo Move Europe - Evropa v pohybu: čtěte v rubrice Tiskové zprávy a Zpravodaj

Je třeba začít boj s kouřením a stresem: průběžné výsledky ankety na stránkách Move Europe.cz čtěte v rubrice Zpravodaj

Otevřete si další zprávu v rubrice Zpravodaj o pozici českých podniků v soutěži Move Europe

Začátek 2.etapy kampaně 1. ledna 2008 !

1. ledna 2008 je den vyhlášení 2. etapy kampaně pro podniky, které se vyplněním Dotazníku podnikového zdraví přihlásily k Evropě v pohybu. Vyplněním nového Dotazníku dobré praxe (ke stažení zde) si podrobně ohodnotí své postupy v oblasti podpory zdraví na pracovišti a kvalitu a trvalost podnikových aktivit na tomto poli.

Po vyplnění a zaslání Státnímu zdravotnímu ústavu, oddělení podpory zdraví na pracovišti, bude dotazník podrobně vyhodnocen. Podniky s nejlepšími výsledky budou zařazeny mezi Modely dobré praxe a budou moci používat logo Move Europe. Nejlepší čtyři podniky přednesou své zkušenosti v podpoře zdraví na pracovišti na celoevropské konferenci na jaře 2009.


1.etapa kampaně Move Europe stále pokračuje!

Průběžnou zprávu o výsledcích 1.poloviny kampaně najdete v rubrice Zpravodaj.

Další podniky mohou vyplnit Dotazník podnikového zdraví, odeslat k vyhodnocení a následně postoupit do 2. etapy kampaně vyplněním Dotazníku dobré praxe.

Uzávěr 1. etapy pro poslání vyplněného Dotazníku podnikového zdraví je 31. březen 2008.

ZMĚNA – prodloužení termínu o 1 rok
Dobrá zpráva pro zájemce o vyplnění Dotazníku podnikového zdraví: je možné i nadále posílat vyplněné dotazníky do centrály Move Europe a dostat vyhodnocení spolu s doporučeními vhodných aktivit pro zlepšení podpory zdraví na pracovišti.

Uzávěr 2. etapy pro poslání vyplněného Dotazníku dobré praxe je 31. květen 2008.Dotazník podnikového zdraví funkční od 10. dubna 2007!
Možnost náhledu a vytištění dotazníku zde

Pro pomoc při konkrétním plánování postupů a uskutečňování aktivit v určité oblasti prevence (omezování kuřáctví, snižování nadváhy, zdravé stravování, zvyšování tělesné aktivity, protistresové techniky aj.) se může podnik obrátit na dislokované pracoviště Státního zdravotního ústavu v příslušném regionu, kde najde Odbornou skupinu pro podporu zdraví, jejíž pracovníci mohou poskytnout vedení i informační materiály. Seznam regionálních pracovišť ke stažení zde.

Zdraví zaměstnanci jsou jedním z pilířů prosperity každého podniku. Zaměstnavatelé v České republice mají zákonnou povinnost chránit zdraví svých zaměstnanců před škodlivými vlivy práce a pracovního prostředí. Další sférou, která se z velké části podílí na zdraví pracující populace, je její životní styl. Obě tyto oblasti, tzn. pracovní podmínky i životní styl zaměstnanců, jsou zvnějšku ovlivnitelné, což poskytuje firmám velký prostor pro realizaci opatření podpory zdraví pro zaměstnance.

A právě na ovlivňování nejvýznamnějších rizikových faktorů životního stylu zaměstnanců v podnicích se zaměřuje nová iniciativa Evropské sítě pro podporu zdraví na pracovišti Move Europe - Evropa v pohybu. Jedná se o tyto faktory:
  • Fyzická aktivita
  • Výživa
  • Kouření
  • Stres
"Zdraví zaměstnanci ve zdravých organizacích" je mottem Evropské sítě pro podporu zdraví na pracovišti. Pokud vás tato problematika zajímá a chcete se dozvědět více o situaci ve vaší organizaci nebo podniku, vyplňte si Dotazník podnikového zdraví v pravém sloupci těchto stránek. Vyplnění dotazníku trvá přibližně 10 minut. Po jeho odeslání obdržíte zpět vyhodnocení spolu s dalšími doporučeními a náměty ke zlepšení. Chcete-li svoji organizaci oficiálně prezentovat jako partnera kampaně Move Europe a stát se tzv. Společností Move Europe anebo máte zájem stát se Modelem dobré praxe a získat právo používat logo kampaně, příslušné informace najdete v pravém sloupci těchto stránek.


… a nakonec 5 otázek
1. Přineslo Vám vyplnění Dotazníku podnikového zdraví (DPZ) nové informace v oblasti podpory zdraví na pracovišti?

  ANO               NE

2. Přineslo Vám vyplnění DPZ nové nápady, co a jak zlepšit ve Vašem podniku?

  ANO               NE

3. Pomohlo Vám vyplnění DPZ naplánovat postupy podpory zdraví ve Vašem podniku pro další období?

  ANO               NE

4. Doporučili jste vyplnění DPZ i Vašim obchodním partnerům a spolupracovníkům?

  ANO               NE

5. Na kterou oblast prevence na pracovišti by se podle Vašeho mínění a Vašich zkušeností mělo nejdříve soustředit úsilí ke zlepšení? (označte prosím Váš výběr tak, aby vybrané pole zůstalo podbarveno)                                            
  Za obsah stránek zodpovídá:
PhDr. Ludmila Kožená

Národní kontaktní centrum
Evropské sítě pro podporu zdraví na pracovišti,
Státní zdravotní ústav Praha

Stránky vznikly za finanční podpory dotačního programu MZ "Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví " 2007, projekt č. 9785 Move Europe - Evropa v pohybu a Move Europe - EC 2005 303. Stránky jsou rovněž udržovány s pomocí dotačního programu Ministerstva zdravotnictví, č. projektu 4009/2008