Home » Aktuality » Upozornění na falešné dopisy
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Upozornění na falešné dopisy

Státní zdravotní ústav zjistil, že je jeho jménem rozesílán dopis, kterým jsou nařízena k ochraně před zavlečením nového koronaviru 2019 – nCoV ze zahraničí ochranná opatření.


Informace, které jsou v dopise uváděny, jsou  nepravdivé a zavádějící. Státní zdravotní ústav se důrazně distancuje od předmětného sdělení a  zároveň přistoupil v této věci k podání trestního oznámení.

Dopis není vytištěn na hlavičkovém tiskopisu SZU, ani SZU není oprávněn podobná opatření vydávat. Podpis ředitele Ústavu je zfalšován. Veškerá opatření jsou vydávána pouze Ministerstvem zdravotnictví nebo Krajskými hygienickými stanicemi a Hygienickou stanicí hl. m. Prahy.

Státní zdravotní ústav zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na svých webových stánkách www.szu.cz. Od 1.5.2020 je informační linka SZÚ zrušena, pro informace volejte celostátní linku 1212.

MUDr. Pavel Březovský, MBA                   ředitel SZÚNahoru