Home » Věda a výzkum
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Věda a výzkum

Vědecká a výzkumná činnost SZÚ se odvíjí od ustanovení zákona 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví,v platném znění,který mezi povinnosti ústavu stanoví m.j. zajištění výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, mezinárodní vědeckou spolupráci, postgraduální výchovu v oborech ochrany a podpory zdraví a provádění vědecké a výzkumné činnosti v ochraně o podpoře zdraví. V hospodaření ústavu představuje výzkumná činnost významnou část, která je financována z veřejných a zahraničních zdrojů v souhrnu jsou náklady na výzkum významným podílem celkového rozpočtu SZÚ. V zájmu efektivnosti a správné orientace výzkumné činnosti byly, na základě jednání kolegia vědecké rady SZÚ stanoveny jednotlivými centry SZÚ hlavní okruhy orientace výzkumu na období 2007-2011, které jsou podrobně popsány v dokumentu "Programové priority vědy a výzkumu center Státního zdravotního ústavu na léta 2007-2011".Nahoru