SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Věda a výzkum
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Věda a výzkum


 

Účast v grantových projektech

MŠMT (EFRR/ESF) - "Mezinárodní konkurenceschopnost SZU ve výzkumu, vývoji a vzdělávání v alternativních toxikologických metodách (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000860) (2018-2023)

TAČR ALTERBIO TE02000006 -  "Centre for alternative environment friendly high effective polymer antimicrobial agents for industrial applications" (2014 - 2019)

IGA MZ ČR č. NT 14060-3/2013 - "Nanotechnologie a zdravotní rizika pro spotřebitele"  (2013-2015)

IGA MZ ČR č. NT 14375-3/2013 - "Identifikace zdravotních rizik z potravinářských obalů na bázi papíru a lepenky" (2013-2015)

TA ČR, TA01010613. "NANOCOVER - Vodné nanodisperze pro funkční povrchové úpravy" (2011-2014)

IGA MZ ČR, NS 9648-4/2008 "Hodnocení zdravotních rizik toxicity pro kůži alternativními toxikologickými metodami in vitro" (2009-2011)

IGA MZ ČR, NS9647-4 "Akutní toxicita binárních a ternárních směsí a způsob její predikce" (2009-2011)

MŠMT, 2B08075 "QSAR model pro odhad toxicity směsí" (2008-2011)

IGA MZ ČR, NR/8780-3 "Vztah mezi kvantitativním složením a akutní toxicitou binárních a ternárních směsí" (2006-2008)

MPO ČR, č. FT-TA3/050 "Fotoprotektivní pracovní prostředky" (2006-2008)

Projekty CRAFT (6. rámcový program EU):

- "AMAY" , Contract No. COOP-CT-2005-513216-AMAY (Aloe Vera –
Maximising yield of effective compounds and development of natural
cosmetic products with standardised content of these compounds,
2005-2007)

- "PLASTER+", Contract N°: 031287 (Innovative production of high
quality indoor plaster by adding cattail fibre, 2006-2008)

6. rámcový program EU, 003956 "NOMIRACLE" (NOvel Methods for Integrated Risk Assessment of CumuLative stressors in Europe)

GA AV ČR, č. A4050301 "Hydrofilní polymery s vázanými sacharidy pro biologické aplikace" (2003-2005)

IGA MZ ČR, č.IZ/3985-3 "Fototoxické účinky xenobiotik - testovací metody in vitro" (1996-1998)

 

Nahoru