SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Vzdělávání » Materiály ze seminářů » Podpora zdraví » Výchova ke zdraví, prevence vrozených...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví

Seminář k projektu NPZ-PPZ Mysli na mne včas - MŠMT 20.10.2010


Seminář konaný v rámci Národního programu zdraví – Projekty podpory zdraví, projekt Mysli na mne včas – dříve než se narodím Cílem programu je zvýšení znalostí a uvědomění mladé populace o primární prevenci vrozených vývojových vad, motivace široké veřejnosti ke zlepšení a upevnění návyků v oblasti zdravého životního stylu, v němž reprodukční zdraví hraje významnou roli. Seminář se konal  ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a pod záštitou Kanceláře WHO v České republice.


Program

1. blok

  1. Zahájení

    MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D., MZ, MUDr.Věra Kernová, SZÚ, Mgr.Naďa Holická, MŠMT

 

2. Primární prevence vrozených vývojových vad

MUDr.Antonín Šípek,CSc., FTN , odd.lékařské genetiky

primarni_prevence_VVV_Dr.Sipek.pdf Prezentace.pdf (3,40 MB)

 

3. Reprodukční zdraví a prevence vrozených vad v gynekologické praxi

MUDr.Iva Urbánková, ÚPMD

Reprodukcni_zdravi_Dr.Urbankova.pdf Prezentace.pdf (3,44 MB)4. Prevence vrozených vad z pohledu genetika

RNDr.Jiří Horáček, MUDr.Vladimír Gregor, SLG

primarni_prevence_VVV_Dr.Gregor_Dr.Horacek.pdf Prezentace I.pdf (533,99 KB)

Preconception_Care_and_Health_Horacek_Sipek_Gregor.pdf Prezentace II.pdf (2,19 MB)

 

5. Význam správné výživy a kyseliny listové v prevenci VVV

Mgr.Lenka Suchopárová, SZÚ

Kyselina_listova_Mgr.Suchoparova.pdf Prezentace.pdf (337,85 KB)

 

6. Infekční onemocnění přenášená z matky na dítě během těhotenství

MUDr. Kateřina Fabiánová, SZÚ

Infekcni_onemocneni_Dr.Fabianova.pdf Prezentace.pdf (576,48 KB)


7. Reprodukční zdraví a návyková rizika

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. PL Bohnice, odd. léčby závislostí

Navykova_rizika_Dr.Nespor.pdf Prezentace.pdf (526,81 KB)


8. Projekt podpory zdraví Mysli na mne včas

MUDr. Ludmila Skálová, SZÚ

Mysli_na_mne_vcas_Dr.Skalova.pdf Prezentace.pdf (3,05 MB)

 

2.blok

9. Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS

PaedDr.Lenka Kubrichtová, Kalokagathie, s.r.o

Ochrana_reprodukcniho_zdravi_Dr.Kubrichtova.pdf Prezentace.pdf (836,91 KB)

 

10. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS, projekty prevence AIDS

MUDr.Lidmila Hamplová, Ph.D., MZ, Jiří Stupka, SZÚ

Narodniprogram_HIV_AIDS_Dr.Hamplova.pdf Prezentace I.pdf (523,01 KB)

Hrou_proti_AIDS_Stupka.pdf Prezentace II.pdf (2,42 MB) - Hrou proti AIDS

 

11. Ukázky z výuky sexuální výchovy na II. st. ZŠ

Ing. Eva Trynerová, ZŠ Brdičkova, Praha

Ukazka_ze_skolni_hodiny_Ing.Trynerova.pdf Prezentace.pdf (116,02 KB)

 

 

 

 

Nahoru