SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2010 » Vyhlášení EHK-665 bakteriologická diagnostika
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vyhlášení EHK-665 bakteriologická diagnostika

Zásilka obsahuje čtyři simulované vzorky k identifikaci signifikantního patogena, z toho poslední i k vyšetření citlivosti k antibiotikům. Pátý vzorek je kmen určený pouze k vyšetření citlivosti k předepsaným antimikrobním látkám.


Vzorky obsahují patogenní a podmíněně patogenní mikroorganismy nebo infekční séra. Je proto nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe! O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet. V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků svou adresu, ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře. Výsledky posílejte na přiloženém formuláři doporučeně. Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod.
Zásilka obsahuje čtyři simulované vzorky k identifikaci signifikantního patogena, z toho poslední i k vyšetření citlivosti k antibiotikům. Pátý vzorek je kmen určený pouze k vyšetření citlivosti k předepsaným antimikrobním látkám. Vzorky byly připraveny pracovníky České národní sbírky typových kultur Centra laboratorních činností SZÚ, vedoucí MUDr. Helena Žemličková, PhD., tel.267 082 202. Vzorky jsou distribuovány v zapertlovaných nádobkách. Po otevření nádobky rozpusťte lyofilizát v 1 ml živného bujónu a po 1 až 2 minutách vyočkujte na pevnou půdu. Pracujte až s kulturou po jedné pasáži.

Formuláře s výsledky musí být odeslány nejpozději v pátek 11. 6. 2010 po tomto datu budou správné odpovědi zveřejněny na Internetových stránkách SZÚ. Výsledky i s krátkým komentářem budou dostupné ihned po termínu ukončení na serveru SZÚ na adrese http://www.szu.cz/autorizace/ehk-za-rok-2010. U každého vyšetřovaného vzorku bude uveden správný výsledek se stručnou poznámkou a obrázkem. Analýza výsledků bude uveřejněna jako dosud ve Zprávách EM. Upozorňujeme na možnost stažení průvodních formulářů jednotlivých sérií EHK, které budou k dispozici od prvního dne testování.

Hodnocení výsledků EHK
Každý rok bude na základě výsledků za uplynulý rok vybráno 20 laboratoří s nejvyšším počtem dosažených bodů. Tento výběr bude anonymní, identita laboratoří nebude zveřejňována, ani známa laboratoři připravující vzorky pro EHK. Vzorek bude hodnocen pouze v případě, že nejméně 16 z těchto 20 laboratoří dosáhne plného počtu bodů. V EHK-Bakteriologická diagnostika nadále nebudou standardně vyžadovány informace týkající se diagnostik použitých při zpracování a určování vzorků. Upozorňujeme, že termín ukončení vyšetřování musí být dodržen. Platí datum poštovního razítka doporučeného dopisu.

Ing. Ivan Peter, vedoucí AP OML tel. 267 082 427 email: apcem@szu_cz

 

Průvodní dopis + legenda ke vzorkům ke stažení Průvodní dopis + legenda ke vzorkům ke stažení (75,95 KB)

Formulář na výsledky EHK-665, bakteriologická diagnostika Formulář na výsledky EHK-665, bakteriologická diagnostika (43,00 KB)

 

Legendy a úkoly k jednotlivým vzorkům :

1. Izolát z krve od pacienta s podezřením na katetrovou infekci. 
Úkol:
určit signifikantního patogena.

2. Vzorek tkáně odebrané při kyretáži od pacientky s endometritidou vzniklou po potratu.
Úkol: určit signifikantního patogena.

3. Stolice od 40 letého muže s průjmem vzniklého po požití mořských plodů.
Úkol: určit signifikantního patogena.

4. Izolát z krve od pacienta s podezřením na nozokomiální pneumonii.
Úkol: určit signifikantního patogena a vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: cefotaxim, ciprofloxacin

5. Kmen Klebsiella pneumoniae
Úkol: vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: cefotaxim, ciprofloxacin

 

 

Nahoru