Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2011 » Vyhlášení EHK-717 bakteriologická diagnostika
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vyhlášení EHK-717 bakteriologická diagnostika

Zásilka obsahuje čtyři simulované vzorky k identifikaci signifikantního patogena, z toho poslední i k vyšetření citlivosti k antibiotikům. Pátý vzorek je kmen určený pouze k vyšetření citlivosti k předepsaným antimikrobním látkám.


 

Vzorky obsahují patogenní a podmíněně patogenní mikroorganismy klasifikované jako Biologické činitele skupiny 2 (Sbírka zákonů č. 361/2007). Při manipulaci s materiálem je tedy nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe pro práci s těmito činiteli. O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet. V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků svou adresu, ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře. Výsledky posílejte na přiloženém formuláři doporučeně. Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod.
Zásilka obsahuje čtyři simulované vzorky k identifikaci signifikantního patogena, z toho poslední i k vyšetření citlivosti k antibiotikům. Pátý vzorek je kmen určený pouze k vyšetření citlivosti k předepsaným antimikrobním látkám. Vzorky uložte při   teplotě 2 - 8 °C.
Vzorky byly připraveny pracovníky České národní sbírky typových kultur Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ, vedoucí MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., tel.267 082 202. Vzorky jsou distribuovány v zapertlovaných nádobkách. Po otevření nádobky rozpusťte lyofilizát v 1 ml živného bujónu a po 1 až 2 minutách vyočkujte na pevnou půdu. Pracujte až s kulturou po jedné pasáži.

Formuláře s výsledky musí být odeslány nejpozději v pátek 30.9. 2011 po tomto datu budou správné odpovědi zveřejněny na Internetových stránkách SZÚ. Výsledky i s krátkým komentářem budou dostupné po termínu ukončení na serveru SZÚ na adrese http://www.szu.cz/autorizace/ehk-za-rok-2011 U každého vyšetřovaného vzorku bude uveden správný výsledek se stručnou poznámkou a obrázkem. Analýza výsledků bude uveřejněna jako dosud ve Zprávách EM. Upozorňujeme na možnost stažení průvodních formulářů jednotlivých sérií EHK, které budou k dispozici od prvního dne testování.

Hodnocení výsledků EHK Každý rok bude na základě výsledků za uplynulý rok vybráno 20 laboratoří s nejvyšším počtem dosažených bodů. Tento výběr bude anonymní, identita laboratoří nebude zveřejňována, ani známa laboratoři připravující vzorky pro EHK. Vzorek bude hodnocen pouze v případě, že nejméně 16 z těchto 20 laboratoří dosáhne plného počtu bodů. V EHK-bakteriologická diagnostika nadále nebudou standardně vyžadovány informace týkající se diagnostik použitých při zpracování a určování vzorků. Upozorňujeme, že termín ukončení vyšetřování musí být dodržen. Platí datum poštovního razítka doporučeného dopisu.

 

Průvodní dopis + legenda ke vzorkům ke stažení Průvodní dopis + legenda ke vzorkům ke stažení EHK-717 (1,18 MB)

Formulář na výsledky EHK-709, bakteriologická diagnostika Formulář na výsledky EHK-717, bakteriologická diagnostika (1,17 MB)


Legendy a úkoly k jednotlivým vzorkům:

1. Výtěr z krku od pacienta s tonsilitidou
Úkol:
určit signifikantního patogena.

2. Výtěr z cervixu od 20.leté pacientky s podezřením na cervicitidu
Úkol: určit signifikantního patogena.

3. Stolice od dlouhodobě hospitalizovaného pacienta s vodnatým průjmem s příměsí krve.
Úkol: určit signifikantního patogena.

4. Izolát ze sputa od pacienta s chronickou bronchitidou.
Úkol:
určit signifikantního patogena a vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ampicilin, tetracyklin; určit, zda je kmen producent betalaktamázy

5. Kmen Klebsiella pneumoniae
Úkol:
vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: gentamicin a ko-trimoxazol; určit, zda je kmen producent ESBL.

 

 

 

Nahoru