Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2014 » Vyhlášení EHK-864 bakteriologická diagnostika
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vyhlášení EHK-864 bakteriologická diagnostika


 

Datum rozeslání zásilky: 3. 11. 2014

Zásilka obsahuje čtyři simulované vzorky k identifikaci signifikantního patogena, z toho poslední i k vyšetření citlivosti k antibiotikům. Pátý vzorek je kmen určený pouze k vyšetření citlivosti k předepsaným antimikrobním látkám.

Vzorky obsahují patogenní a podmíněně patogenní mikroorganismy klasifikované jako Biologické činitele skupiny 2 (Sbírka zákonů č. 361/2007). Při manipulaci s materiálem je tedy nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe pro práci s těmito činiteli. O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet. V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků svou adresu, ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře. Výsledky posílejte na přiloženém formuláři doporučeně. Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod.
Zásilka obsahuje čtyři simulované vzorky k identifikaci signifikantního patogena, z toho poslední i k vyšetření citlivosti k antibiotikům. Pátý vzorek je kmen určený pouze k vyšetření citlivosti k předepsaným antimikrobním látkám. Vzorky uložte při   teplotě 2 - 8 °C.
Vzorky byly připraveny pracovníky České národní sbírky typových kultur Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ, vedoucí Mgr. Renáta Kolínská, tel.267082428. Vzorky jsou distribuovány v zapertlovaných nádobkách. Po otevření nádobky rozpusťte lyofilizát v 1 ml živného bujónu a po 1 až 2 minutách vyočkujte na pevnou půdu. Pracujte až s kulturou po jedné pasáži.

Formuláře s výsledky musí být odeslány nejpozději v pátek 21.11. 2014 po tomto datu budou správné odpovědi zveřejněny na Internetových stránkách SZÚ. Výsledky i s krátkým komentářem budou dostupné po termínu ukončení na serveru SZÚ na adrese EHK za rok 2014 U každého vyšetřovaného vzorku bude uveden správný výsledek se stručnou poznámkou a obrázkem. Analýza výsledků bude uveřejněna jako dosud ve Zprávách EM. Upozorňujeme na možnost stažení průvodních formulářů jednotlivých sérií EHK, které budou k dispozici od prvního dne testování.

Hodnocení výsledků EHK Každý rok bude na základě výsledků za uplynulý rok vybráno 20 laboratoří s nejvyšším počtem dosažených bodů. Tento výběr bude anonymní, identita laboratoří nebude zveřejňována, ani známa laboratoři připravující vzorky pro EHK. Vzorek bude hodnocen pouze v případě, že nejméně 16 z těchto 20 laboratoří dosáhne plného počtu bodů. V EHK-bakteriologická diagnostika nadále nebudou standardně vyžadovány informace týkající se diagnostik použitých při zpracování a určování vzorků. Upozorňujeme, že termín ukončení vyšetřování musí být dodržen. Platí datum poštovního razítka doporučeného dopisu.

 

Průvodní dopis + legenda ke vzorkům ke stažení EHK-864 Průvodní dopis + legenda ke vzorkům ke stažení EHK-864 (104,94 KB)

Formulář na výsledky EHK-864, bakteriologická diagnostika Formulář na výsledky EHK-864, bakteriologická diagnostika (95,35 KB)

 

Legendy a úkoly k jednotlivým vzorkům:

1. Výtěr z krku od pacienta s bolestí v krku a horečkou.
Úkol:
určit signifikantního patogena.  

2. Izolát z krve od pacienta s onkologickým onemocněním.
Úkol: Určit signifikantního patogena.  

3. Stolice od pacienta s vodnatým průjmem vzniklým po konzumaci mořských plodů.
Úkol: Určit signifikantního patogena.  

4. Izolát z hemokultury – pacientka s pyelonefritidou.
Úkol: určit signifikantního patogena patogena a vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: cefotaxim, ceftazidim a uvést zda kmen produkuje ESBL.

5. Kmen Klebsiella pneumoniae
Úkol:
vyšetřit citlivost ke karbapenemům (Edukativní vzorek, výsledek se nehodnotí)

 

 

 

Nahoru