SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2016 » Vyhlášení EHK-915 - Sérologie Epsteina-Barrové...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vyhlášení EHK-915 - Sérologie Epsteina-Barrové viru


Vzorky obsahují patogenní a podmíněně patogenní mikroorganismy nebo infekční séra. Je proto nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe! O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet.

V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků svou adresu ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře.

Zásilka obsahuje 2 vzorky séra/citrátové plazmy v množství 0,3 ml na stanovení protilátek EBV (u laboratoří, které požádaly o vyšší objem - 0,5ml). Vzorky uložte při teplotě vhodné pro skladování klinického materiálu (dlouhodobě  -18°C a nižší, krátkodobě  2-8 °C) a zpracujte jako běžné klinické vzorky. Stabilita vzorků je během transportu zajištěna 0,02%-ním azidem sodným.

Vzorky byly připraveny v Národní referenční laboratoři pro herpetické viry Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ, ved. , tel. 26708 2476

Vyhodnocení:  1 marker: max. 4 body (v obou vzorcích 2+2),

 1 závažná chyba (měnící interpretaci sérologického nálezu): -2 body (na jeden výsledek)

 1 malá chyba: -1 bod.

Za metodu WB bude hodnocena jen celková interpretace výsledku a účastníci obdrží potvrzení o účasti.

 

Od roku 2010 je v EHK Sérologie EBV povinná interpretace výsledku a bude hodnocena +1 nebo -1 bod za každý vzorek – vyplňte prosím do oddílu komentář laboratoře. Doporučujeme vyšetřit u každého vzorku 4 markery, minimálně však 3. Vyšetření pouze dvou markerů neumožňuje potřebnou interpretaci výsledků (např. primoinfekce, reaktivace, anamnestické protilátky…).

 

Výsledky odešlete pomocí software EHK Lab, nejpozději do 22. 3. 2016.

Pro výsledky získané metodou Western blot použijte tento formulář použijte tento formulář (1,16 MB), část elektronického formuláře pro WB není funkční a z důvodu plánovaného přechodu na on-line formulář již nebyla opravována.

Žádáme naléhavě o dodržení termínu. V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu EHK neúčastnit, sdělte to neprodleně AP CEM, ať může danou sérii uzavřít a protokoly odevzdat k vyhodnocení.

 

MUDr. Barbora Macková
vedoucí pracoviště 2 ESPT (AP CEM)
tel. 267 082 427
email: apcem@szu_cz

 

 

 

Nahoru