Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2017 » Vyhlášení EHK-978 - Bakteriologická diagnostika
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vyhlášení EHK-978 - Bakteriologická diagnostika


Datum rozeslání zásilky: 15. 5. 2017

Vzorky obsahují patogenní a podmíněně patogenní mikroorganismy klasifikované jako Biologické činitele skupiny 2 (Sbírka zákonů č. 361/2007). Při manipulaci s materiálem je tedy nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe pro práci s těmito činiteli, včetně správné likvidace zbylých vzorků po obdržení vyhodnocení výsledků, vše dle platné legislativy ČR. O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet. V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků svou adresu, ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře. Výsledky posílejte na přiloženém formuláři doporučeně. Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod. V případě zjištění poškozených vzorků při rozbalení zásilky, kontaktujte AP CEM.

Zásilka obsahuje čtyři simulované vzorky k identifikaci signifikantního patogena, z toho poslední i k vyšetření citlivosti k antibiotikům. Pátý vzorek je kmen určený pouze k vyšetření citlivosti k předepsaným antimikrobním látkám. Vzorky uložte při teplotě 2 – 8 °C. Stabilita vzorků během transportu je zabezpečena vlastním zpracováním (lyofilizace).

Vzorky byly připraveny pracovníky České národní sbírky typových kultur Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ, vedoucí Mgr. Renáta Šafránková, tel.267082428.
Vzorky jsou distribuovány v zapertlovaných nádobkách. Po otevření nádobky rozpusťte lyofilizát v 1 ml živného bujónu a po 1 až 2 minutách vyočkujte na pevnou půdu. Pracujte až s kulturou po jedné pasáži.

Formuláře s výsledky musí být odeslány nejpozději v pondělí 5. 6. 2017 po tomto datu budou správné odpovědi zveřejněny na Internetových stránkách SZÚ.

Výsledky i s krátkým komentářem budou dostupné po termínu ukončení na serveru SZÚ na adrese EHK za rok 2017

U každého vyšetřovaného vzorku bude uveden správný výsledek se stručnou poznámkou a obrázkem. Analýza výsledků bude uveřejněna jako dosud ve Zprávách EM. Upozorňujeme na možnost stažení průvodních formulářů jednotlivých sérií EHK, které budou k dispozici od prvního dne testování.

 

Hodnocení výsledků EHK

Každý rok bude na základě výsledků za uplynulý rok vybráno 20 laboratoří s nejvyšším počtem dosažených bodů. Tento výběr bude anonymní, identita laboratoří nebude zveřejňována, ani známa laboratoři připravující vzorky pro EHK. Vzorek bude hodnocen pouze v případě, že nejméně 16 z těchto 20 laboratoří dosáhne plného počtu bodů.

V EHK-bakteriologická diagnostika nadále nebudou standardně vyžadovány informace týkající se diagnostik použitých při zpracování a určování vzorků.

Upozorňujeme, že termín ukončení vyšetřování musí být dodržen. Platí datum poštovního razítka doporučeného dopisu

MUDr. Barbora Macková
ved. pracoviště 2 ESPT (AP CEM)
tel. 267 082 427
email: apcem@szu_czPrůvodní dopis + legenda ke vzorkům ke stažení EHK-978 Průvodní dopis + legenda ke vzorkům ke stažení EHK-978 (115,21 KB)


Formulář na výsledky EHK-978, bakteriologická diagnostika Formulář na výsledky EHK-978, bakteriologická diagnostika (96,46 KB)
 Legendy a úkoly k jednotlivým vzorkům:

1.         Výtěr z krku od pacientky s bolestmi v krku a horečkou.

Úkol:  určit signifikantního patogena.

2.         Izolát z likvoru od 80-ti leté pacientky s meningitidou.

Úkol:  určit signifikantního patogena.

3.         Stolice od pacienta s horečkou a průjmem po návratu z ciziny.

Úkol:  určit signifikantního patogena.

4.         Izolát z krve od pacienta se sepsí.

Úkol:  určit signifikantního patogena a vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ampicilin, cefotaxim, ciprofloxacin.

5.         Kmen Staphylococcus aureus – edukativní kmen

Úkol:  vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: oxacilin, rifampicin, vankomycin.

 

 

 

Nahoru